عیسی کلانتری با انتقال آب خزر به کویر موافقت کرد

عیسی کلانتری با انتقال آب خزر به کویر موافقت کرد
تنها یکروز پس از برگزاری جلسه نمایندگان وزارت نیرو و شرکت مهاب قدس در سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور ...
سازمان محیط زیست باانتقال آب خزر بدون ارزیابی موافقت کرد/شلیک مستقیم محیط زیست به خزر و جنگل های هیرکانی

سازمان محیط زیست باانتقال آب خزر بدون ارزیابی موافقت کرد/شلیک مستقیم محیط زیست به خزر و جنگل های هیرکانی

تیر نهایی به قلب جنگل های هیرکانی و بزرگ ترین دریاچه جهان شلیک شد. آیا فعالان محیط زیست در برابر این قانون شکنی کوتاه می آیند؟!
کمیته فنی منابع طبیعی مازندران با انتقال آب خزر مخالفت کرد

کمیته فنی منابع طبیعی مازندران با انتقال آب خزر مخالفت کرد

در یک گزارش کاملا فنی و به دنبال بازدید میدانی از مسیر عبور لوله های طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی، این طرح مخرب از بیخ و بُن رد شده و به مشکلات فنی آن اشاره و تشریح شد.