خانه‌های شهرداری به کدام مدیران رسید/ صدور 200 حکم قضایی

خانه‌های شهرداری به کدام مدیران رسید/ صدور 200 حکم قضایی
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران می‌گوید: تعداد واگذاری املاک به مدیران گذشته شهر تهران بیش از 200 ...
حذف دو شغله‌ها از شهرداری / اعضای هیات علمی دوشغله هستند یا نه ؟

حذف دو شغله‌ها از شهرداری / اعضای هیات علمی دوشغله هستند یا نه ؟

به تازگی بخشنامه ای از سوی ابراهیم شیخ صادر شده است که حضور دو شغله ها را در شهرداری ممنوع کرده است در این بخشنامه اعضای هیات علمی نیز مشمول این قانون هستند اما حسن رسولی عضو شورای ...
فرضیه‌های رد شده منشا بوی نامطبوع پایتخت/ تکرار اتفاق اصفهان

فرضیه‌های رد شده منشا بوی نامطبوع پایتخت/ تکرار اتفاق اصفهان

زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت می گوید: گزارشی ازعوامل محتمل تولید و انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر تهران تهیه شده است که پس از بررسی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران زمان طرح در صحن ...
مطالبات شهرداری در حوزه بلیت مترو و اتوبوس وصول شد/جزئیات توافق مالی شهرداری با نیروهای مسلح

مطالبات شهرداری در حوزه بلیت مترو و اتوبوس وصول شد/جزئیات توافق مالی شهرداری با نیروهای مسلح

در انتخاب مدیران استان از رویکرد حفظ داشته‌های تاریخی و فرهنگی و طبیعی حمایت کنید
در انتخاب مدیران استان از رویکرد حفظ داشته‌های تاریخی و فرهنگی و طبیعی حمایت کنید