تکلیف پرونده های بلاتکلیف باغات مشخص شد / ۵۰۰ باغ در انتظار تصمیم شورا

تکلیف پرونده های بلاتکلیف باغات مشخص شد / ۵۰۰ باغ در انتظار تصمیم شورا
پاسخ به استفساریه شهرداری در خصوص پرونده های بلاتکلیف باغاتی که پرونده آنها براساس مصوبه برج باغ ها صادرتشکیل شده بود آماده ...
شهرداران مناطق چه اختیاراتی برای کسب درآمد بیشتر می خواهند؟/ پیمانکاران معترض چقدر طلبکارند

شهرداران مناطق چه اختیاراتی برای کسب درآمد بیشتر می خواهند؟/ پیمانکاران معترض چقدر طلبکارند

اختیاراتی که از مناطق شهرداری برای دور زدن های قانونی گرفته شده بود می خواهد به آنها باز گردد، این بار به بهانه کسب درآمد بیشتر. از فعالیت شورای معماران مناطق تا اختیاراتی که در خصوص ...
مدیران بازنشسته شهرداری بالاتفاق از شهرداری رفتند / مختاری بازنشسته نیست

مدیران بازنشسته شهرداری بالاتفاق از شهرداری رفتند / مختاری بازنشسته نیست

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت : تمام مدیرانی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شدند بالاتفاق از شهرداری تهران رفتند .
آقای خاتمی!، این آخرین فرصت اصلاح طلبان است، تکرار ، تکرار نمی شود

آقای خاتمی!، این آخرین فرصت اصلاح طلبان است، تکرار ، تکرار نمی شود

شهردار منطقه 12 خواستار توقف مزایده شد
شهردار منطقه 12 خواستار توقف مزایده شد