عقب‌گرد در اصلاحات بودجه‌ای / افزایش درآمدهای از حوزه شهرسازی

عقب‌گرد در اصلاحات بودجه‌ای / افزایش درآمدهای از حوزه شهرسازی
تغییرات اندک محمد علی نجفی در بودجه پایتخت و کاهش درآمدها از محل عوارض ساختمانی، امسال نادیده گرفته شده و در لایحه پیشنهادی ...
کدام پیمانکاران در لیست سیاه قرار می‌گیرند

کدام پیمانکاران در لیست سیاه قرار می‌گیرند

اواخر دی ماه بخشنامه نیروهای پیمانکاری حجمی صادر شد ، بخشنامه ای که هدف اش جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران پیمانکاران است و رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران می گوید : اگر پیمانکاری ...
ساخت پلاسکو جدید تا احیای حقوق مکتسبه / گلایه از تصمیمات جزیره‌ای

ساخت پلاسکو جدید تا احیای حقوق مکتسبه / گلایه از تصمیمات جزیره‌ای

شورای عالی شهرسازی به درخواست شهرداری مبنی بر ساخت پلاسکوی جدید مازاد بر زیربنای تجاری قبلی، پاسخ منفی داده است ،رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تاکید دارد که اضافه بنای پیشنهادی ...
تخریب آثاری که دیگر قابل بازگشت نیست/ میراث فرهنگی اصفهان را جدی نمی‌گیریم

تخریب آثاری که دیگر قابل بازگشت نیست/ میراث فرهنگی اصفهان را جدی نمی‌گیریم

ثبت آثار ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، صیانت یا تبلیغ؟
ثبت آثار ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، صیانت یا تبلیغ؟