حاتم بخشی ۳۸ هزار متری قالیباف به سپاه

حاتم بخشی ۳۸ هزار متری قالیباف به سپاه
انگار قرار نیست لیست املاک و زمین های واگذار شده به نهادها و افراد خاص به نقطه برسد. هر روز پرونده تازه‌ای از حاتم بخشی های شهردار اسبق تهران کشف می شود. به تازگی مدیران شهری ...
یادآوری یک تفاهم‌نامه / وزارت نفت باز هم بدعهدی کرد

یادآوری یک تفاهم‌نامه / وزارت نفت باز هم بدعهدی کرد

رئیس شورای شهر تهران امروز بخشی از تفاهم نامه شهرداری تهران با وزارت نفت را یادآوری کرد و گفت: روزانه ۳ میلیون سفر در تهران توسط مترو انجام می‌شود که وزارت نفت باید به ازا هر سفر با ...
عقب نشینی از قانون / تفسیر قانون به سبک آقای شهردار

عقب نشینی از قانون / تفسیر قانون به سبک آقای شهردار

شهرداری که هنوز مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان درشورای نگهبان تصویب نشده بود، آن را در شهرداری اجرایی کرد و دو معاونش را به بهانه بازنشسته بودن جا به جا کرد، حالا می ...
شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از خبرنگار اسکان نیوز

شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از خبرنگار اسکان نیوز

یادآوری یک تفاهم‌نامه / وزارت نفت باز هم بدعهدی کرد
یادآوری یک تفاهم‌نامه / وزارت نفت باز هم بدعهدی کرد