تعامل پرسنل شهرداری با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با هماهنگی حراست صورت گیرد

تعامل پرسنل شهرداری با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با هماهنگی حراست صورت گیرد

حراست کل شهرداری تهران طی نامه ای نحوه تعامل مدیران، معاونان، مشاوران و پرسنل شهرداری تهران و شهرداران 22گانه با دستگاه های امنیتی و انتظامی مشخص شد.
معضل پارکینگ باغ کتاب مشکل ساز شد

معضل پارکینگ باغ کتاب مشکل ساز شد

کارشناسان با افتتاح پروژه باغ کتاب مخالف بودند چرا که نداشتن پارکینگ، معضل ترافیک را افزایش می داد. با افتتاح پروژه باغ کتاب مشکل پارکینگ، تردد کتابخانه ملی را هم دشوار کرده است.
ذخایر ژنتیکی ارزشمندتر از یوزپلنگ زیر تیغ معدنکاوی آش ولاش شده است
ذخایر ژنتیکی ارزشمندتر از یوزپلنگ زیر تیغ معدنکاوی آش ولاش شده است