هفت گزینه شهرداری تهران انتخاب شدند

هفت گزینه شهرداری تهران انتخاب شدند
اعضای شورای شهر تهران هفت گزینه نهایی شهرداری تهران را انتخاب کردند.
برنامه ها خوب نباشد هاشمی به گزینه‌ها برمی‌گردد؟!

برنامه ها خوب نباشد هاشمی به گزینه‌ها برمی‌گردد؟!

محسن هاشمی برای احترام و محمدرضا عارف در لیست گزینه اعضای شورای شهر برای تصدی گری شهرداری، قرار گرفتند اما خودشان از حضور در شهرداری منصرف شدند.
نیروی ویژه یگان اطفای حریق جنگل نداریم!

نیروی ویژه یگان اطفای حریق جنگل نداریم!

نوروز امسال را می توان &رکورد دار& آتش جنگل های ایران نام گذاشت. بر اساس آمارهای رسمی در حدود 150 هکتار از جنگل های ارزشمند طبیعی ایران در تعطیلات نوروزی یعنی در حدود کمتر از دو هفته ...
چالش تلگرام چگونه ضعف دولت روسیه را آشکار کرد؟
چالش تلگرام چگونه ضعف دولت روسیه را آشکار کرد؟