گردشگری کم هزینه ترین محور توسعه استان اردبیل است

گردشگری کم هزینه ترین محور توسعه استان اردبیل است

2 پایگاه ملی- پژوهشی در آثار تاریخی استان اردبیل دایر می‌شود

2 پایگاه ملی- پژوهشی در آثار تاریخی استان اردبیل دایر می‌شود

الحاق زمین بانک ملی به محوطه پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

الحاق زمین بانک ملی به محوطه پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

اماکن تاریخی قابل واگذاری به بخش خصوصی اردبیل معرفی می‌شوند

اماکن تاریخی قابل واگذاری به بخش خصوصی اردبیل معرفی می‌شوند

حمام تاریخی «حور» در نمین بازسازی و مرمت میشود

حمام تاریخی «حور» در نمین بازسازی و مرمت میشود

مرمت سرای «امام جمعه» بازار تاریخی اردبیل

مرمت سرای «امام جمعه» بازار تاریخی اردبیل

اردبیل نیازمند بازار جدید رونق صنعت گردشگری است

اردبیل نیازمند بازار جدید رونق صنعت گردشگری است

راه‌اندازی رادیو گردشگری در نمایشگاه ملی استان اردبیل

راه‌اندازی رادیو گردشگری در نمایشگاه ملی استان اردبیل

خانه تاریخی «مناف‌زاده» در اردبیل مرمت و احیا می‌شود

خانه تاریخی «مناف‌زاده» در اردبیل مرمت و احیا می‌شود

بقعه شیخ جبرییل؛ نقوش ماندگار صفوی در معرض فراموشی

بقعه شیخ جبرییل؛ نقوش ماندگار صفوی در معرض فراموشی

سند راهبردی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل تدوین می‌شود

سند راهبردی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل تدوین می‌شود

توسعه غیرمتوازن شهری پدیده حاشیه‌نشینی را دامن می‌زند

توسعه غیرمتوازن شهری پدیده حاشیه‌نشینی را دامن می‌زند

عشایر ایل شاهسون نماد گردشگری فرهنگی بیله سوار است

عشایر ایل شاهسون نماد گردشگری فرهنگی بیله سوار است

پیاده‌سازی تجربه موفق کشورهای همسایه در توسعه مراکز آبدرمانی سرعین

پیاده‌سازی تجربه موفق کشورهای همسایه در توسعه مراکز آبدرمانی سرعین

لایحه منطقه آزاد به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود

لایحه منطقه آزاد به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود

میراث فرهنگی مانع مرمت قلعه‌باشی است

میراث فرهنگی مانع مرمت قلعه‌باشی است

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی پایگاه ممتاز کشور به لحاظ رعایت اصول مرمت است

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی پایگاه ممتاز کشور به لحاظ رعایت اصول مرمت است

معماری صخره‌ای در 9 روستا اردبیل شناسایی شده است

معماری صخره‌ای در 9 روستا اردبیل شناسایی شده است

200 قلعه تاریخی در مشکین شهر شناسایی شده است

200 قلعه تاریخی در مشکین شهر شناسایی شده است

رتبه برتر ارزیابی موزه‌های کشور به «چینی خانه» اردبیل اختصاص یافت

رتبه برتر ارزیابی موزه‌های کشور به «چینی خانه» اردبیل اختصاص یافت