عرصه و حریم بزرگترین قلعه اوارتویی مشخص شد

عرصه و حریم بزرگترین قلعه اوارتویی مشخص شد

تنفس جنگل های شمال به قیمت تاراج جنگل های شمال غرب!

تنفس جنگل های شمال به قیمت تاراج جنگل های شمال غرب!

كتاب جامع گردشگری سلامت آذربایجان غربی رونمایی می شود

كتاب جامع گردشگری سلامت آذربایجان غربی رونمایی می شود

تپه تاریخی اهرنجان سلماس حفظ و حراست شود

تپه تاریخی اهرنجان سلماس حفظ و حراست شود

کاوش‌های باستان‌شناسی در 9 تپه و محوطه پیرانشهر

کاوش‌های باستان‌شناسی در 9 تپه و محوطه پیرانشهر

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی درب اتاق کارمندش را با لگد شکست

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی درب اتاق کارمندش را با لگد شکست

گیاهانی که می توانند به داد دریاچه ارومیه برسند

گیاهانی که می توانند به داد دریاچه ارومیه برسند

دریاچه ارومیه ۲سال دیرتر به تراز اکولوژیک می‌رسد

دریاچه ارومیه ۲سال دیرتر به تراز اکولوژیک می‌رسد

شناسنامه‌ای از ساختمان‌های تاریخی ارومیه تهیه شود

شناسنامه‌ای از ساختمان‌های تاریخی ارومیه تهیه شود

آلودگی سموم کشاورزی تالاب‌های آذربایجان غربی را تهدید می‌کند

آلودگی سموم کشاورزی تالاب‌های آذربایجان غربی را تهدید می‌کند

شهر اورارتورها قابلیت جهانی شدن دارد اما عرصه و حریم ندارد

شهر اورارتورها قابلیت جهانی شدن دارد اما عرصه و حریم ندارد

غاری 70 میلیون ساله که لانه کبوترها شده

غاری 70 میلیون ساله که لانه کبوترها شده

دریاچه ارومیه ۳۱۳ کیلومترمربع افزایش سطح دارد/ رهاسازی آب 4 سد استان به دریاچه

دریاچه ارومیه ۳۱۳ کیلومترمربع افزایش سطح دارد/ رهاسازی آب 4 سد استان به دریاچه

جوامع محلی بازیگران اصلی احیا دریاچه ارومیه

جوامع محلی بازیگران اصلی احیا دریاچه ارومیه

۵ پرونده میراث معنوی آذربایجان غربی ثبت ملی می‌شود

۵ پرونده میراث معنوی آذربایجان غربی ثبت ملی می‌شود

اسرار دریاچه تخت سلیمان از نگاه تنها شاهدان/ بز حجاری شده روی لوح

اسرار دریاچه تخت سلیمان از نگاه تنها شاهدان/ بز حجاری شده روی لوح

تالاب یادگارلو نقده نفس‌های آخرش را می‌کشد

تالاب یادگارلو نقده نفس‌های آخرش را می‌کشد

بزرگترین آتشکده ساسانی در وسط دریاچه‌ای عجیب!

بزرگترین آتشکده ساسانی در وسط دریاچه‌ای عجیب!

قلعه جوشاطو پناهگاهی در برابر حمله اورارتوها

قلعه جوشاطو پناهگاهی در برابر حمله اورارتوها

کاخی که نیمی از آن ایرانی و نیمی خارجی است

کاخی که نیمی از آن ایرانی و نیمی خارجی است