اجرا عملیات کاوش نجات بخشی آثار تاریخی در محدوده سد پیغام چایی شهرستان کلیبر

اجرا عملیات کاوش نجات بخشی آثار تاریخی در محدوده سد پیغام چایی شهرستان کلیبر

آغاز تکمیلِ مرمت، بازسازی و حفاظت 4 اثر تاریخی کلیبر

آغاز تکمیلِ مرمت، بازسازی و حفاظت 4 اثر تاریخی کلیبر

مجموعه «عمارت نصریه سلطان حسن» در میدان صاحب آباد تبریز در مسیر احیا

مجموعه «عمارت نصریه سلطان حسن» در میدان صاحب آباد تبریز در مسیر احیا

«تبریز ۲۰۱۸» آرزوهای شیرینی که داشتیم و خاطرات تلخی که ماند

«تبریز ۲۰۱۸» آرزوهای شیرینی که داشتیم و خاطرات تلخی که ماند

انتقال مرکز ملی فرش ایران به تبریز

انتقال مرکز ملی فرش ایران به تبریز

شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب

شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب

تدوام عملیات حفاظت و مرمت آثار سایت موزه عصرآهن تبریز

تدوام عملیات حفاظت و مرمت آثار سایت موزه عصرآهن تبریز

کاوش برای احیای پایتخت گمشده

کاوش برای احیای پایتخت گمشده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظرفیت بزرگی برای توسعه توریسم درمانی است

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظرفیت بزرگی برای توسعه توریسم درمانی است

راه ابریشم فرصت مناسبی در راستا جامعیت بخشی نگاه اندیشمندان کشور همسو با دانش پژوهشی جهانی

راه ابریشم فرصت مناسبی در راستا جامعیت بخشی نگاه اندیشمندان کشور همسو با دانش پژوهشی جهانی

دروازه ارتباطی دنیای شرق و غرب میزبان پژوهشگران باستان شناسی جهان

دروازه ارتباطی دنیای شرق و غرب میزبان پژوهشگران باستان شناسی جهان

هویت‌خراش‌های تبریز رشد می کند/ بافت تاریخی در حصار سازه‌های بلند

هویت‌خراش‌های تبریز رشد می کند/ بافت تاریخی در حصار سازه‌های بلند

مرمت ناشیانه مسجد 600 ساله

مرمت ناشیانه مسجد 600 ساله

کل اعتبارات تخصیص یافته برای احیا دریاچه ارومیه زیر 40 درصد است

کل اعتبارات تخصیص یافته برای احیا دریاچه ارومیه زیر 40 درصد است

ادامه مراحل مرمت "چهارمنار تبریز " طبق مستندات تاریخی و استفاده از مصالح منطبق با علم نانو

ادامه مراحل مرمت "چهارمنار تبریز " طبق مستندات تاریخی و استفاده از مصالح منطبق با علم نانو

کمبود اعتبارات مانعی برای تکمیل پروژه ملی«مرکز تحقیقات فسیل‌شناسی ایران»

کمبود اعتبارات مانعی برای تکمیل پروژه ملی«مرکز تحقیقات فسیل‌شناسی ایران»

تلاش برای تعیین سن «منطقه فسیلی مراغه»

تلاش برای تعیین سن «منطقه فسیلی مراغه»

شبستر جز پنج شهرستان اول کشف جرایم سایبری استان است

شبستر جز پنج شهرستان اول کشف جرایم سایبری استان است

آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی قلعه شهر تاریخی اوجان

آغاز فصل دوم کاوش باستان‌شناسی قلعه شهر تاریخی اوجان

مطالب منتشره مبنی بر احتمال تخریب خانه‌های منطقه بازارچه سرخاب صحت ندارد

مطالب منتشره مبنی بر احتمال تخریب خانه‌های منطقه بازارچه سرخاب صحت ندارد