جاده‌کشی شهرداری در اطراف سازه‌های تاریخی سیراف/ ثبت جهانی سیراف در خطر افتاد

جاده‌کشی شهرداری در اطراف سازه‌های تاریخی سیراف/ ثبت جهانی سیراف در خطر افتاد

لزوم احیا و بازسازی ساختمان‌ها در بافت‌های فرسوده شهری

لزوم احیا و بازسازی ساختمان‌ها در بافت‌های فرسوده شهری

کشف شواهد حضور اقوام ایرانی در خلیج فارس

کشف شواهد حضور اقوام ایرانی در خلیج فارس

عکس از مهر

بی‌مهری به قطب اقتصاد جنوب/ زمینه توسعه کنگان فراهم شود

انشقاق در شورای شهر بوشهر/ سهم‌خواهی برای انتخاب شهردار

انشقاق در شورای شهر بوشهر/ سهم‌خواهی برای انتخاب شهردار

ریزش بخشی از ساختمان تاریخی گمرک شهر ديّر در پی زلزله امروز

ریزش بخشی از ساختمان تاریخی گمرک شهر ديّر در پی زلزله امروز

فعالیت شهردار بوشهر غیرقانونی است

فعالیت شهردار بوشهر غیرقانونی است

حضور گردشگران جمهوری چک و پرتقالی در اقامتگاه بوم گردی بافت قدیم شهر بوشهر

حضور گردشگران جمهوری چک و پرتقالی در اقامتگاه بوم گردی بافت قدیم شهر بوشهر

اولین شهردار زن در استان بوشهر انتخاب شد

اولین شهردار زن در استان بوشهر انتخاب شد

ابلاغ مراتب ثبت ۹ میراث ناملموس را به استاندار بوشهر

ابلاغ مراتب ثبت ۹ میراث ناملموس را به استاندار بوشهر

تصویب طرح جامع شهر خارگ در استان بوشهر

تصویب طرح جامع شهر خارگ در استان بوشهر

گنبد نمکی جاشک پاکسازی می‌شود

گنبد نمکی جاشک پاکسازی می‌شود

شهرداری بوشهر شکایت خود از منتقدان را پس بگیرد

شهرداری بوشهر شکایت خود از منتقدان را پس بگیرد

ترافیک میدان آزادی بوشهری‌ها را کلافه کرد

ترافیک میدان آزادی بوشهری‌ها را کلافه کرد

ساختار مدیریت شهری بوشهر معیوب است

ساختار مدیریت شهری بوشهر معیوب است

گردشگریِ بوشهر در سایه‌ی انرژی و صنعت

گردشگریِ بوشهر در سایه‌ی انرژی و صنعت

پرداخت سهم کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدهای شهرداری بوشهر

پرداخت سهم کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدهای شهرداری بوشهر

انعقاد تفاهم‌نامه حقوق شهروندی بین کانون وکلا و استانداری بوشهر

انعقاد تفاهم‌نامه حقوق شهروندی بین کانون وکلا و استانداری بوشهر

نمره قبولی عملکرد دولت در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی

نمره قبولی عملکرد دولت در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی

کاندیدای ریاست شورا شهر نمی‌شوم

کاندیدای ریاست شورا شهر نمی‌شوم

۱۲