دریاچه‌های فارس شوره زار شدند/ نگرانی از ورود کویر

دریاچه‌های فارس شوره زار شدند/ نگرانی از ورود کویر

اوج آبادانی تل ضحاک واقع در استان فارس در دوره اشکانی و هخامنشی بوده است

اوج آبادانی تل ضحاک واقع در استان فارس در دوره اشکانی و هخامنشی بوده است

تیشه بر ریشه ریه‌های تنفسی شیراز

تیشه بر ریشه ریه‌های تنفسی شیراز

شکایت مردم از تخریبگران بافت تاریخی شیراز در طرح توسعه حرم شاهچراغ

شکایت مردم از تخریبگران بافت تاریخی شیراز در طرح توسعه حرم شاهچراغ

تشکیل کارگروه مشترک برای بازدید و پیگیری تخریب بافت تاریخی شیراز

تشکیل کارگروه مشترک برای بازدید و پیگیری تخریب بافت تاریخی شیراز

دو پروژه کاوش در پاسارگاد اجرا می‌شود/ آغاز پروژه مرمت آبراهه‌ها

دو پروژه کاوش در پاسارگاد اجرا می‌شود/ آغاز پروژه مرمت آبراهه‌ها

تایید و تکذیب‌های معدن کاوی در بهرام گور/ گور از بهرام جدا نشود

تایید و تکذیب‌های معدن کاوی در بهرام گور/ گور از بهرام جدا نشود

آرامگاه کوروش کبیر بین قدیمی‌ترین بناهای جهان

آرامگاه کوروش کبیر بین قدیمی‌ترین بناهای جهان

معیشت مردم اولویت اصلاح طلب و اصولگراباشد

معیشت مردم اولویت اصلاح طلب و اصولگراباشد

طرح تفصیلی بافت‌های تاریخی شهری شکست خورده است

طرح تفصیلی بافت‌های تاریخی شهری شکست خورده است

بناهای تاریخی در بافت فرسوده، ثروت شهرها هستند

بناهای تاریخی در بافت فرسوده، ثروت شهرها هستند

بررسی باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

آماده جمع‌آوری تابلوی امامزاده مجاور تخت جمشید هستیم/ از سرگیری ساخت‌وساز با نظارت میراث فرهنگی

آماده جمع‌آوری تابلوی امامزاده مجاور تخت جمشید هستیم/ از سرگیری ساخت‌وساز با نظارت میراث فرهنگی

یورش بولدوزر ها به گورستان صحراپوش

یورش بولدوزر ها به گورستان صحراپوش

گور مهجور شاهزاده زند

گور مهجور شاهزاده زند

شیراز شهر بی‌دفاع

شیراز شهر بی‌دفاع

تخریب دو ملک ثبت شده میراث در محدوده حرم شاهچراغ/ اجازه ورود ماموران میراث را نمی‌دهند

تخریب دو ملک ثبت شده میراث در محدوده حرم شاهچراغ/ اجازه ورود ماموران میراث را نمی‌دهند

ترجیح می‌دهم کاوشی در دارابگرد صورت نگیرد/حتی برای فنس‌کشی بودجه نداریم

ترجیح می‌دهم کاوشی در دارابگرد صورت نگیرد/حتی برای فنس‌کشی بودجه نداریم

تخریب دو بنای قاجاری در بافت تاریخی شیراز

تخریب دو بنای قاجاری در بافت تاریخی شیراز

دستور رفع توقیف نگارخانه وصال صادر شد

دستور رفع توقیف نگارخانه وصال صادر شد