صنعت دریا در ایران متولی مقتدر ندارد!/ اتصال استان فارس به دریا ضرورتی ندارد

صنعت دریا در ایران متولی مقتدر ندارد!/ اتصال استان فارس به دریا ضرورتی ندارد

یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریا محور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است

یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریا محور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است

خارج کردن خاک از جزیره هرمز ممنوع است

خارج کردن خاک از جزیره هرمز ممنوع است

قلعه، آثار به جا مانده پرتغالی‌ها در هرمزگان

قلعه، آثار به جا مانده پرتغالی‌ها در هرمزگان

طرح جامع روستا لافت تهیه شود

طرح جامع روستا لافت تهیه شود

قلعه پرتغالی‌ها؛ ردپا خونین یک مبارزه در خاک سرخ هرمز

قلعه پرتغالی‌ها؛ ردپا خونین یک مبارزه در خاک سرخ هرمز

ظرفیت‌های خالی مانده در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

ظرفیت‌های خالی مانده در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

سرنوشت قلعه پرتغالی‌ها پس از 20 سال...

سرنوشت قلعه پرتغالی‌ها پس از 20 سال...

وقوع زلزله ۴.۹ ریشتری در روستای حمیران بندر کنگ / ثبت دو پس لرزه با بزرگی ۳.۳ و ۳.۵

وقوع زلزله ۴.۹ ریشتری در روستای حمیران بندر کنگ / ثبت دو پس لرزه با بزرگی ۳.۳ و ۳.۵

برای توسعه سواحل مکران باید اختیارات کافی به هرمزگان واگذار شود

برای توسعه سواحل مکران باید اختیارات کافی به هرمزگان واگذار شود

حمام گپ بندرعباس تنها می‌شود

حمام گپ بندرعباس تنها می‌شود

تدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج‌فارس

تدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج‌فارس

تامین اجتماعی مردم خارگ را نادیده گرفته است

تامین اجتماعی مردم خارگ را نادیده گرفته است

ثبت به دهتل نرسید!/ سنگ‌نگاره‌های دهتل بستک در انتظار قول‌وقرارها

ثبت به دهتل نرسید!/ سنگ‌نگاره‌های دهتل بستک در انتظار قول‌وقرارها

عکس تزئینی است

با متصرفان حریم دریا به شدت برخورد خواهد شد

۵ پرونده میراث ناملموس هرمزگان در کمیته ثبت ملی آثار بررسی می‌شود

۵ پرونده میراث ناملموس هرمزگان در کمیته ثبت ملی آثار بررسی می‌شود

هنرمند جهله‌نوازی که با نقاشی هم قرابت دیرینه دارد

هنرمند جهله‌نوازی که با نقاشی هم قرابت دیرینه دارد

سد‌های اصلی هرمزگان تنها تا پایان سال جوابگو نیاز آبی هرمزگان است

سد‌های اصلی هرمزگان تنها تا پایان سال جوابگو نیاز آبی هرمزگان است

محدود کردن زنانِ ماهیگیر با مترسکی به نامِ مجوز

محدود کردن زنانِ ماهیگیر با مترسکی به نامِ مجوز

علت آتش‌سوزی سکو 9 پارس جنوبی مشخص شد

علت آتش‌سوزی سکو 9 پارس جنوبی مشخص شد