آرامگاه سردار مفخم تبدیل به موزه مشاهیر خواهد شد

آرامگاه سردار مفخم تبدیل به موزه مشاهیر خواهد شد

کشف اشیا عتیقه مربوط به دوره ساسانیان در بجنورد

کشف اشیا عتیقه مربوط به دوره ساسانیان در بجنورد

شفافیت به شهرداری بجنورد رسید

شفافیت به شهرداری بجنورد رسید

تراز مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روشن شود/ کمبود منابع مالی وجه مشترک همه شهرداری‌ها است

تراز مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روشن شود/ کمبود منابع مالی وجه مشترک همه شهرداری‌ها است

۸۰۰ شهرداری در حال ورشکستگی هستند

۸۰۰ شهرداری در حال ورشکستگی هستند

محوطه تاریخی سوخ‌چشمه کاربری تدافعی‌نظامی داشته است

محوطه تاریخی سوخ‌چشمه کاربری تدافعی‌نظامی داشته است

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

بیش از ٢٠ مدیرکل خراسان شمالی از بازرسی کل استان هشدار گرفته اند

بیش از ٢٠ مدیرکل خراسان شمالی از بازرسی کل استان هشدار گرفته اند

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

تنگی نفس کشاورزان با خشکی چاه‌ها

تنگی نفس کشاورزان با خشکی چاه‌ها

وصول برخی از تعرفه های عوارض شهر بجنورد خلاف قانون است

وصول برخی از تعرفه های عوارض شهر بجنورد خلاف قانون است

انتقال اشیا تاریخی مجموعه مفخم به موزه جدید

انتقال اشیا تاریخی مجموعه مفخم به موزه جدید

پایان عملیات مرمت رباط قلی و قره بیل طی دو سال آینده

پایان عملیات مرمت رباط قلی و قره بیل طی دو سال آینده

ساخت وساز ناهمگون، تهدیدی برای روستاهای تاریخی خراسان شمالی

ساخت وساز ناهمگون، تهدیدی برای روستاهای تاریخی خراسان شمالی

سرگردانی زلزله‌زدگان بجنوردی در پیچ‌وخم اخذ پروانه و دریافت وام

سرگردانی زلزله‌زدگان بجنوردی در پیچ‌وخم اخذ پروانه و دریافت وام

سکونت 70 هزار نفر در حاشیه شهر بجنورد

سکونت 70 هزار نفر در حاشیه شهر بجنورد

ابنیه بافت فرسوده بسیار کم‌دوام هستند/ امدادرسانی به این مناطق بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد

ابنیه بافت فرسوده بسیار کم‌دوام هستند/ امدادرسانی به این مناطق بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد

کشف بقایایی از دوران مفرغ تا پایان دوران ساسانی در “ریوی”

کشف بقایایی از دوران مفرغ تا پایان دوران ساسانی در “ریوی”

۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در خراسان شمالی وجود دارد

۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در خراسان شمالی وجود دارد

۱۲۳