نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

تنگی نفس کشاورزان با خشکی چاه‌ها

تنگی نفس کشاورزان با خشکی چاه‌ها

وصول برخی از تعرفه های عوارض شهر بجنورد خلاف قانون است

وصول برخی از تعرفه های عوارض شهر بجنورد خلاف قانون است

انتقال اشیا تاریخی مجموعه مفخم به موزه جدید

انتقال اشیا تاریخی مجموعه مفخم به موزه جدید

پایان عملیات مرمت رباط قلی و قره بیل طی دو سال آینده

پایان عملیات مرمت رباط قلی و قره بیل طی دو سال آینده

ساخت وساز ناهمگون، تهدیدی برای روستاهای تاریخی خراسان شمالی

ساخت وساز ناهمگون، تهدیدی برای روستاهای تاریخی خراسان شمالی

سرگردانی زلزله‌زدگان بجنوردی در پیچ‌وخم اخذ پروانه و دریافت وام

سرگردانی زلزله‌زدگان بجنوردی در پیچ‌وخم اخذ پروانه و دریافت وام

سکونت 70 هزار نفر در حاشیه شهر بجنورد

سکونت 70 هزار نفر در حاشیه شهر بجنورد

ابنیه بافت فرسوده بسیار کم‌دوام هستند/ امدادرسانی به این مناطق بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد

ابنیه بافت فرسوده بسیار کم‌دوام هستند/ امدادرسانی به این مناطق بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد

کشف بقایایی از دوران مفرغ تا پایان دوران ساسانی در “ریوی”

کشف بقایایی از دوران مفرغ تا پایان دوران ساسانی در “ریوی”

۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در خراسان شمالی وجود دارد

۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در خراسان شمالی وجود دارد

انتخاب یک زن اهل سنت به عنوان دهیار در خراسان‌شمالی

انتخاب یک زن اهل سنت به عنوان دهیار در خراسان‌شمالی

رعایت مقررات ملی ساختمان ، گام موثر برای مقابله با بحران زلزله

رعایت مقررات ملی ساختمان ، گام موثر برای مقابله با بحران زلزله

کشف گورستانی با معماری دوره سنگی در حوزه سد چندیر

کشف گورستانی با معماری دوره سنگی در حوزه سد چندیر

کشف تالار ستون‌دار هخامنشی در خراسان‌شمالی

کشف تالار ستون‌دار هخامنشی در خراسان‌شمالی

فقط از 25 درصد ظرفیت اشتغال مهندسان در خراسان‌شمالی استفاده می‌شود

فقط از 25 درصد ظرفیت اشتغال مهندسان در خراسان‌شمالی استفاده می‌شود

خطر زیر آب رفتن یک نیایشگاه در محوطه تاریخی اسمی

خطر زیر آب رفتن یک نیایشگاه در محوطه تاریخی اسمی

مرمت کاروانسراهای راه‌ابریشم در خراسان‌شمالی

مرمت کاروانسراهای راه‌ابریشم در خراسان‌شمالی

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسان ایرانی- آلمانی در تپه ریوی/ کشف شهر باستانی دوره هخامنشی

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسان ایرانی- آلمانی در تپه ریوی/ کشف شهر باستانی دوره هخامنشی

۱۲