این شهر باستانی ایران از زیر خاک بیرون آمد/ مردگانی که در خمره خفته‌اند

این شهر باستانی ایران از زیر خاک بیرون آمد/ مردگانی که در خمره خفته‌اند

گرد و غبار "کویتی" هم به خوزستان رسید / خاک و باران در اهواز

گرد و غبار "کویتی" هم به خوزستان رسید / خاک و باران در اهواز

آقایان جابه‌جایی آثار تاریخی را پاکسازی می‌گویند!/  متاسفانه با پوپولیسم در باستان‌شناسی مواجهیم

آقایان جابه‌جایی آثار تاریخی را پاکسازی می‌گویند!/ متاسفانه با پوپولیسم در باستان‌شناسی مواجهیم

مدیرکلی میراث فرهنگی خوزستان به یک غیربومی سپرده شد

مدیرکلی میراث فرهنگی خوزستان به یک غیربومی سپرده شد

پیشنهاد تبدیل عمارت سه‎گوش اهواز به موزه علم و فناوری

پیشنهاد تبدیل عمارت سه‎گوش اهواز به موزه علم و فناوری

خبر خوش وزارت راه برای شوش/  وعده ملغی شدن طرح زیرگذر شوش

خبر خوش وزارت راه برای شوش/ وعده ملغی شدن طرح زیرگذر شوش

اصرارهای ابهام‌برانگیز برای عبور زیرگذر شوش/ زیرگذری روی مطالبات واقعی شوشی‌ها و دانش باستان‌شناسان

اصرارهای ابهام‌برانگیز برای عبور زیرگذر شوش/ زیرگذری روی مطالبات واقعی شوشی‌ها و دانش باستان‌شناسان

تخریبی که ساختار موزه‌ای یک شهر را به هم زد

تخریبی که ساختار موزه‌ای یک شهر را به هم زد

اعتراض شدید انجمن میراث فرهنگی تاریانا به عبور زیرگذر شوش

اعتراض شدید انجمن میراث فرهنگی تاریانا به عبور زیرگذر شوش

دفتر شهردار شادگان خوزستان به آتش کشیده شد

دفتر شهردار شادگان خوزستان به آتش کشیده شد

جرثقیل‌ها آدم و تاریخ نمی‌شناسند

جرثقیل‌ها آدم و تاریخ نمی‌شناسند

کتمان واقعیت در محوطه ثبت جهانی شوشتر

کتمان واقعیت در محوطه ثبت جهانی شوشتر

اهمیت و کارکرد سازه‌های آبی شوشتر

اهمیت و کارکرد سازه‌های آبی شوشتر

طرح پژوهشی مطالعات نقوش برجسته صخره‌ای ایذه انجام شد

طرح پژوهشی مطالعات نقوش برجسته صخره‌ای ایذه انجام شد

عکس از چمدان

بخشی از سازه‌های آبی تاریخی شوشتر فروریخت

«پارکور» ؛ بلای بناهای تاریخی/ تخریب عرصه‌های ثبت جهانی به بهانه جذب گردشگر

«پارکور» ؛ بلای بناهای تاریخی/ تخریب عرصه‌های ثبت جهانی به بهانه جذب گردشگر

حذف پل روگذر شوش منافاتی با ضوابط عرصه ندارد

حذف پل روگذر شوش منافاتی با ضوابط عرصه ندارد

عکس از ایلنا

نگهبان پایگاه ایذه به دلیل مصرف داروهای اعصاب و روان دست به تخریب آثار تاریخی زده است

توضیحات میراث فرهنگی خوزستان درباره زیرگذر شوش

توضیحات میراث فرهنگی خوزستان درباره زیرگذر شوش

عکس از ایلنا

ورود تیم تخصصی مرمت سنگ تخت جمشید برای بازسازی آثار تخریبی ایذه