ابهام در پرونده ثبت الموت قزوین در یونسکو

ابهام در پرونده ثبت الموت قزوین در یونسکو

مهر تأیید شورای فنی استان بر ممنوعیت اجرای نماهای رومی

مهر تأیید شورای فنی استان بر ممنوعیت اجرای نماهای رومی

ساخت مرغداری در محوطه باستانی تپه زاغه

ساخت مرغداری در محوطه باستانی تپه زاغه

240 هزار هکتار از اراضی قزوین مستعد بیابانی شدن هستند

240 هزار هکتار از اراضی قزوین مستعد بیابانی شدن هستند

آرامگاه حمدالله مستوفی با جلوه ای  تازه میزبان گردشگران

آرامگاه حمدالله مستوفی با جلوه ای تازه میزبان گردشگران

اصرار شهرداری قزوین برای احداث خیابان در وسط بناهای تاریخی

اصرار شهرداری قزوین برای احداث خیابان در وسط بناهای تاریخی

‍‍ الموت، از قلعه دفن شده تا کاوش‌های باستان‌شناسی/ آشیانه عقاب‌ امروز چه وضعیتی دارد؟

‍‍ الموت، از قلعه دفن شده تا کاوش‌های باستان‌شناسی/ آشیانه عقاب‌ امروز چه وضعیتی دارد؟

چهار اثر تاریخی غیرمنقول استان قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

چهار اثر تاریخی غیرمنقول استان قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

آشفتگی منظری شهرقزوین هیچ نسبتی با فرهنگ و مبانی اندیشه ما ندارد

آشفتگی منظری شهرقزوین هیچ نسبتی با فرهنگ و مبانی اندیشه ما ندارد

با تصمیم‌گیری‌های شتابزده هویت فرهنگی و اصالت تاریخی مردم نابود خواهد شد

با تصمیم‌گیری‌های شتابزده هویت فرهنگی و اصالت تاریخی مردم نابود خواهد شد

پلاک ماندگار در سر در منزل استاد احمد عقیلی نصب شد

پلاک ماندگار در سر در منزل استاد احمد عقیلی نصب شد

بازدید بیش از۵۵۰ هزار نفر از سعدالسلطنه قزوین در سال جاری

بازدید بیش از۵۵۰ هزار نفر از سعدالسلطنه قزوین در سال جاری

مولفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

مولفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

ممنوعيت استفاده از نماهای رومی در شهر قزوین

ممنوعيت استفاده از نماهای رومی در شهر قزوین

سوداگری شهرداری‌ قزوین از عللِ عمده‌ تخریب بناهای تاریخی استان است

سوداگری شهرداری‌ قزوین از عللِ عمده‌ تخریب بناهای تاریخی استان است

نصب سومین پلاک ماندگار در قزوین

نصب سومین پلاک ماندگار در قزوین

ثبت هنر کُلش بافی قزوین در فهرست آثار ملی کشور

ثبت هنر کُلش بافی قزوین در فهرست آثار ملی کشور

544 شهر کشور بافت فرسوده دارند

544 شهر کشور بافت فرسوده دارند

شهر قزوین از اعمال سلیقه‌های به اصطلاح مدیریتی و غیرکارشناسی لطمه خورده است

شهر قزوین از اعمال سلیقه‌های به اصطلاح مدیریتی و غیرکارشناسی لطمه خورده است

کلاف سردرگم سرمایه گذاری در طرح نمونه گردشگری آبگرم قزوین

کلاف سردرگم سرمایه گذاری در طرح نمونه گردشگری آبگرم قزوین

۱۲۳