دلگرمی‌های خانه امیراعظم شاهرود/ خروج از فهرست ملی «هرگز»

دلگرمی‌های خانه امیراعظم شاهرود/ خروج از فهرست ملی «هرگز»

خطر خشک شدن انارستان‌های احمدآباد و کرک با برداشت بی‌رویه از بالادست حبله‌رود و نمارک

خطر خشک شدن انارستان‌های احمدآباد و کرک با برداشت بی‌رویه از بالادست حبله‌رود و نمارک

۱۵۰۰ رشته قنات در استان سمنان بازسازی شد

۱۵۰۰ رشته قنات در استان سمنان بازسازی شد

کوچ ایل سنگسری ثبت ملی شد

کوچ ایل سنگسری ثبت ملی شد

فنون بافت و برپایی گوت(سیاه چادر ایل سنگسری) ثبت ملی شد

فنون بافت و برپایی گوت(سیاه چادر ایل سنگسری) ثبت ملی شد

بقعه امامزاده شمس‌الدین(ع) روستا دروار دامغان مرمت شد

بقعه امامزاده شمس‌الدین(ع) روستا دروار دامغان مرمت شد

ایران از نظر فرهنگی و تمدنی سرزمینی چند اقلیمی است/ وجود حدود 300پروژه نیمه‌تمام فرهنگی در کشور

ایران از نظر فرهنگی و تمدنی سرزمینی چند اقلیمی است/ وجود حدود 300پروژه نیمه‌تمام فرهنگی در کشور

۲۴۰۰ طرح گردشگری در کشور ساخته می‌شود

۲۴۰۰ طرح گردشگری در کشور ساخته می‌شود

جنگل‌های هیرکانی علی‌آباد با غفلت متولیان به نام شاهرود ثبت شد

جنگل‌های هیرکانی علی‌آباد با غفلت متولیان به نام شاهرود ثبت شد

خودرو محوری آفت‌ مدیریت شهری/صدور پایان‌کار مشروط به مناسب‌سازی شود

خودرو محوری آفت‌ مدیریت شهری/صدور پایان‌کار مشروط به مناسب‌سازی شود

گنبد خشتی دامغان مرمت شد

گنبد خشتی دامغان مرمت شد

قلعه منصور کوه نماد معماری قلعه‌سازی، بازمانده‌ای از دوره اسماعیلیه

قلعه منصور کوه نماد معماری قلعه‌سازی، بازمانده‌ای از دوره اسماعیلیه

ثبت جشنواره ایل سنگسری در تقویم کشور

ثبت جشنواره ایل سنگسری در تقویم کشور

ثبت خانه عزیزی سرخه در فهرست آثار ملی

ثبت خانه عزیزی سرخه در فهرست آثار ملی

تصویب طرح گردشگری عشایری در هیئت دولت/ بهره‌مندی ۱۷ هزار خانوار عشایری از آب شرب

تصویب طرح گردشگری عشایری در هیئت دولت/ بهره‌مندی ۱۷ هزار خانوار عشایری از آب شرب

ثبت مجموعه درختان كهنسال بافت تاریخی میامی در فهرست میراث طبیعی ملی

ثبت مجموعه درختان كهنسال بافت تاریخی میامی در فهرست میراث طبیعی ملی

ثبت درخت کهنسال ارمیان میامی در فهرست میراث طبیعی ملی

ثبت درخت کهنسال ارمیان میامی در فهرست میراث طبیعی ملی

سند نظام جامع آموزش گردشگری کشوردر دست تدوین است

سند نظام جامع آموزش گردشگری کشوردر دست تدوین است

درختان ۵۰۰ و ۳۰۰ ساله دامغان در میراث طبیعی کشور ثبت شد

درختان ۵۰۰ و ۳۰۰ ساله دامغان در میراث طبیعی کشور ثبت شد

لزوم پرهیز از توسعه سیمای شهری در روستاها

لزوم پرهیز از توسعه سیمای شهری در روستاها