آغاز عملیات احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانی

آغاز عملیات احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانی

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

"ایرانِ کوچکِ فضا مجازی" نه گردشگر دارد نه معیشت

"ایرانِ کوچکِ فضا مجازی" نه گردشگر دارد نه معیشت

تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها

تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها

گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

سر بی‌سامان بازار زنجان

سر بی‌سامان بازار زنجان

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

آزاد سازی شهرداری زنجان از موروثی بودن پست‌ها/ استیضاحی مطرح نیست

آزاد سازی شهرداری زنجان از موروثی بودن پست‌ها/ استیضاحی مطرح نیست

رونق گردشگری، ماحصل بهسازی بافت باارزش روستایی

رونق گردشگری، ماحصل بهسازی بافت باارزش روستایی

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

'کتله خور' زنجان شگفتی بی‌نقاب زمین

۱۲۳