گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

'کتله خور' زنجان شگفتی بی‌نقاب زمین

«باغ شهرها» زخمی بر تن محیطزیست زنجان

«باغ شهرها» زخمی بر تن محیطزیست زنجان

شهر زنجان برای تردد افراد سالم  هم نامناسب است

شهر زنجان برای تردد افراد سالم هم نامناسب است

توسعه ورزش‌های سوارکاری و چوگان در بافت تاریخی سلطانیه

توسعه ورزش‌های سوارکاری و چوگان در بافت تاریخی سلطانیه

هزینه‌های شهرداری زنجان سرسام‌آور است

هزینه‌های شهرداری زنجان سرسام‌آور است

یک سوم کاشی های گنبد سلطانیه مرمت شد

یک سوم کاشی های گنبد سلطانیه مرمت شد

ارزش مجسمه داخل تابوت بعد از باز شدن درب آن مشخص می‌شود

ارزش مجسمه داخل تابوت بعد از باز شدن درب آن مشخص می‌شود

شناسایی مسیر سنگ فرش جاده ابریشم قدیم در خرم‌دره/ مسیر جاده ابریشم در خرم‎دره احیا می‌شود

شناسایی مسیر سنگ فرش جاده ابریشم قدیم در خرم‌دره/ مسیر جاده ابریشم در خرم‎دره احیا می‌شود

ثبت خانه حكيميان زنجان در فهرست آثار ملی

ثبت خانه حكيميان زنجان در فهرست آثار ملی

آخرین بازمانده از نسل نقاشان قهوه‌خانه‌ای

آخرین بازمانده از نسل نقاشان قهوه‌خانه‌ای

لباس مردان نمکی، تنها مستند موجود از پوشش عادی دوران هخامنشی

لباس مردان نمکی، تنها مستند موجود از پوشش عادی دوران هخامنشی

مسیح‌الله معصومی به عنوان شهردار زنجان انتخاب شد

مسیح‌الله معصومی به عنوان شهردار زنجان انتخاب شد

زنجانی‌ها منتظر شهردار جدید نباشند / تصمیم درباره سه گزینه آخر ،شاید وقتی دیگر

زنجانی‌ها منتظر شهردار جدید نباشند / تصمیم درباره سه گزینه آخر ،شاید وقتی دیگر

طرح ویژه شهر تاریخی سلطانیه تهیه می‌شود

طرح ویژه شهر تاریخی سلطانیه تهیه می‌شود

۱۲