نقص طرح جامع دلیل نادیده‌گرفتن آن توسط مدیریت شهری

نقص طرح جامع دلیل نادیده‌گرفتن آن توسط مدیریت شهری

غفلت از روددره‌ها و تبدیل آن‌ها به یک معضل برای تهران

غفلت از روددره‌ها و تبدیل آن‌ها به یک معضل برای تهران

مرزبندی مفهومی فرهنگ و هنر در پهنه فرهنگی و هنری رودکی

مرزبندی مفهومی فرهنگ و هنر در پهنه فرهنگی و هنری رودکی

اجرای انتقال حق توسعه (TDR)، راهی برای حفظ املاک و بناهای واجد ارزش

اجرای انتقال حق توسعه (TDR)، راهی برای حفظ املاک و بناهای واجد ارزش

گزارش تفصیلی نشست ذی‌نفعان طرح توسعۀ دانشگاه تهران

گزارش تفصیلی نشست ذی‌نفعان طرح توسعۀ دانشگاه تهران

نمایشگاه عکس تاریخی "آلبوم‌خانه اَسترآباد"

نمایشگاه عکس تاریخی "آلبوم‌خانه اَسترآباد"

نشست چهارم از سلسله گفتگوهای میراث فرهنگی و توسعه شهری با موضوع "مناظر روستایی"

نشست چهارم از سلسله گفتگوهای میراث فرهنگی و توسعه شهری با موضوع "مناظر روستایی"

رفتار دوگانه با حقوق شهروندی

رفتار دوگانه با حقوق شهروندی

نشست "رفتار دوگانه با حقوق شهروندی"

نشست "رفتار دوگانه با حقوق شهروندی"

صلاح جامعه در گرو مشارکت در قدرت است

صلاح جامعه در گرو مشارکت در قدرت است

بودجۀ ۹۸ شهرداری بنا به درخواست مردم برحمل‌و‌نقل عمومی متمرکز شده است

بودجۀ ۹۸ شهرداری بنا به درخواست مردم برحمل‌و‌نقل عمومی متمرکز شده است

تحلیل بودجۀ ۹۸ شهرداری تهران

ارزیابی برنامۀ بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسودۀ تهران: نوسازی صرفاً مسکن‌سازی نیست

ارزیابی برنامۀ بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسودۀ تهران: نوسازی صرفاً مسکن‌سازی نیست

پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا

پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا

فرایند بررسی نمای ساختمان باید مبتنی بر گفت‌وگو باشد

فرایند بررسی نمای ساختمان باید مبتنی بر گفت‌وگو باشد

رسیدن به تفاهم عمومی اجتماعی؛ راه حل پیشرفت در معماری/ معماری ما دچار آشفتگی است 

رسیدن به تفاهم عمومی اجتماعی؛ راه حل پیشرفت در معماری/ معماری ما دچار آشفتگی است 

نشست نسخه بازآفرینی شهری برای تهران

نشست نسخه بازآفرینی شهری برای تهران

نقدی بر رویکرد مدیریت شهری در نمای ساختمان‌

نقدی بر رویکرد مدیریت شهری در نمای ساختمان‌

پیاده‌مداری باید یک راهبرد باشد نه یک برنامۀ خرد

پیاده‌مداری باید یک راهبرد باشد نه یک برنامۀ خرد

نگاهی بر نور در فلسفه معماری و زیست ایران

نگاهی بر نور در فلسفه معماری و زیست ایران