اعلام برگزیدگان مرحله نخست "مسابقه ملی طراحی سرپناه نیمه موقت حادثه دیدگان"

اعلام برگزیدگان مرحله نخست "مسابقه ملی طراحی سرپناه نیمه موقت حادثه دیدگان"

ورکشاپ سراسری اسکیس 97

ورکشاپ سراسری اسکیس 97

گفت‌ و گوهای معمارانه (۴) روایت دگردیسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس

گفت‌ و گوهای معمارانه (۴) روایت دگردیسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس

سلسله نشست های معماری شهرسازی با موضوع خدمات نسل نوین طرح های توسعه عمران

سلسله نشست های معماری شهرسازی با موضوع خدمات نسل نوین طرح های توسعه عمران

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی طراحی داخلی ساختمان

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی طراحی داخلی ساختمان

کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری

سمینار «جهت گیری های نوین در پژوهش و آموزش معماری زیست محیطی»

سمینار «جهت گیری های نوین در پژوهش و آموزش معماری زیست محیطی»

دومین نشست "پرسمان شهری"

دومین نشست "پرسمان شهری"

فراخوان اولین نمایشگاه فعالیتهای گروه مردمی سلام در زلزله‌ی کرمانشاه

فراخوان اولین نمایشگاه فعالیتهای گروه مردمی سلام در زلزله‌ی کرمانشاه

فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تأکید بر فن آوری های بومی ایران

فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تأکید بر فن آوری های بومی ایران

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران

نشست جامعه و فیلترینگ تلگرام

نشست جامعه و فیلترینگ تلگرام

خشت اول، «محفلی برای صاحبان ایده در معماری»

خشت اول، «محفلی برای صاحبان ایده در معماری»

" مسابقه ملی طراحی سرپناه نیمه موقت حادثه دیدگان  "

" مسابقه ملی طراحی سرپناه نیمه موقت حادثه دیدگان  "

نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری کوالالامپور، مالزی

نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری کوالالامپور، مالزی

دومین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی پیمون

دومین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی پیمون

بیستمین گفتگوی اجتماعی تهران امید دارد

بیستمین گفتگوی اجتماعی تهران امید دارد

نکوداشت دکتر سیروس باور

نکوداشت دکتر سیروس باور

سومین کنفرانس ملی فرهنگ ؛گردشگری و هویت شهری

سومین کنفرانس ملی فرهنگ ؛گردشگری و هویت شهری

نشست «بحران ارزي و رویکرد دستوری»

نشست «بحران ارزي و رویکرد دستوری»