جلوه های ویژه معماری پارامتریک

اسکان نيوز- گروه بین الملل-شیما نصیری:  معماری پارامتریک یک پروسه بر پایه تفکر الگوریتمیک می باشد که یک سری پارامتر و قوانین همراه یکدیگر روابط بین «هدف طراحی» و «نتیجه طراحی» را تعریف و روشن می‌کنند.

طراحی پارامتریک یک پارادایم طراحی است که در آن روابط بین المان‌ها، تکثیر هندسه و فرم های پیچیده را رقم می زند. کلمه پارامتریک از مبحث «معادله پارامتریک» در ریاضیات منشا می‌گیرد و اشاره به استفاده از پارامترها و متغییرهای مشخص دارد که می توان با تغییر آن ها نتیجه یک سیستم یا معادله را ویرایش کرد.

طراحی پارامتریک یک ایده جدیدی نیست و از قدیم به بخشی از معماری و طراحی شکل بخشیده است. توجه به تغییر نیروهای حاکم مانند آب و هوا، جهت دهی، فرهنگ و کاربری همیشه بخشی از پروسه طراحی بوده است.

در این گزارش به نمایش تعدادی از جلوه های ویژه معماری پارامتریک در جهان می پردازیم که از جذابیت بالایی برخوردار است.
 
 
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۱۶ کد مطلب: ۸۲۹۱
بیشتر ببینید