پایگاه خبری اسکان 30 مرداد 1396 ساعت 11:53 http://www.eskannews.com/news/3404/انتخاب-شهردار-اصفهان-مرحله-نهایی-رسید -------------------------------------------------- رئیس موقت پنجمین دوره شورا شهر اصفهان: عنوان : انتخاب شهردار اصفهان به مرحله نهایی رسید -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: فتح الله معین با اشاره به ادامه فرایند بررسی شرایط گزینه های مشخص شده شهرداری، اظهار کرد: در ادامه فرایند بررسی شرایط گزینه های مشخص شده جهت شهرداری اصفهان بعد از ظهر روز یکشنبه در جلسه منتخبان پنجمین دوره شورا اسلامی شهر اصفهان که با حضور کلیه آنان تشکیل شد، ابتدا در خصوص توانمندی ها و شرایط گزینه مورد نظر جهت قبول مسئولیت شهرداری مذاکره و سپس با رای گیری انجام شده آقایان سیدمهدی ابطحی و قدرت الله نوروزی به عنوان گزینه های نهایی انتخاب شدند. وی اضافه کرد: منتخبان پنجمین دوره شورا اسلامی شهر اصفهان از همراهی، همدلی و مساعدت کلیه گزینه های شهرداری اصفهان که متعهدانه قبول زحمت نموده و تا این مرحله از فرایند انتخاب شهردار در جلسات حضور یافته و برنامه های خود را ارائه و به سئولات پاسخ گفتند، صمیمانه تشکر نموده و اعلام داشتند در جریان امور اجرایی شهرداری قطعا از نظریات و همکاری همه عزیزان بهره مند خواهیم شد. رئیس موقت منتخبان پنجمین دوره شورا اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در جلسه دومی که به فاصله دو ساعت بعد از جلسه اول تشکیل شد از دو گزینه شهرداری اصفهان دعوت شد که در جلسه منتخبان پنجمین دوره شورا اسلامی شهر شرکت نموده و به سئوالات اعضا در خصوص مسائل اجرایی و اولویت های شهرداری اصفهان و برنامه تدوین شده جهت عبور از شرایط فعلی بحث و مذاکره به عمل آمد. وی ادامه داد: نهایتا قرار شد که رای گیری بعدی تا قبل از چهارشنبه که روز شروع به کار پنجمین دوره شورا اسلامی شهر اصفهان خواهد بود، به عمل آمده تا برابر قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جلسه علنی شورا پنجم امکان معرفی رسمی شهردار اصفهان فراهم شود.