پایگاه خبری اسکان 26 فروردين 1398 ساعت 17:21 http://www.eskannews.com/news/18798/تبیین-دقیق-علمی-پدیده-سیل-اساس-مستندات-میدانی-وطیفه-سازمان-های-مردم-نهاد -------------------------------------------------- فعال محیط زیست مازندران در گفت وگو با اسکان نیوز تاکید کرد: عنوان : تبیین دقیق و علمی پدیده سیل بر اساس مستندات میدانی وطیفه سازمان های مردم نهاد -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: مسعود مولانا فعال مدنی درباره سیلاب و ارتباط آن با توسعه ناپایدار و نامتوازن گفت:《سیلاب که تا ۶۰ سال قبل یک پدیده ی کاملا طبیعی محسوب می شد، اکنون با مداخلات ویرانگر و نوع زیست ما انسان ها، با تاکید بر نقش اصلی دولت ها دیگر از یک امر کاملا طبیعی خارج شده و به پدیده ای ترکیبی " طبیعی - انسان ساخت " تبدیل شده است.》 این فعال محیط زیست افزود:《 تغییرات اقلیمی با این گستره عظیم و عمیق در سراسر جهان و به ویژه ایران که اکنون با آن مواجه ایم پدیده ای کاملا انسان ساخت است.》 او با اشاره به علل طبیعی افزایش حجم بارش و ارتباط ان با تخریب اکوسیستم گفت:《 بدون تردید یکی از عوامل حجم عظیم بارش های بی سابقه در یک ماه اخیر ایران ، بهم خوردن ِ چرخه ی طبیعی آب و هوا در اثر تغییرات اقلیمی و پیوند آن با دوره های برگشت سیل با بازه های زمانی طولانی مدت بوده است.》 مولانا تاکید کرد:《 توسعه ی نامتوازن که در بسیاری از موارد می توان آن را به توسعه تهاجمی تشبیه کرد و مداخلات ِ ویرانگر ِ مستقیم در اکوسیستم های طبیعی هم چون جنگل ها، رودخانه ها و مسیل ها، آسیب های سیل را چند برابر کرده است.》 این فعال محیط زیست مازندران با اشاره به نقش تخریب پوشش گیاهی در مخرب شدن پدیده سیل گفت:《 وقتی ۵۰ در صد جنگل های شمال و ۳۰ درصد رویشگاه های زاگرس را از دست داده ایم، چگونه انتظار داریم طبیعت نقش خود را در کاهش ِ سرعت آب و جذب آن انجام داده و بخشی از سیلاب را مهار کند ؟!》 او همچنین گفت: 《وقتی بستر و حریم رودخانه ها را تصاحب کرده و راه ِ گذر ِ آب را تنگ می کنیم ، چگونه انتظار داریم رودخانه ، کار کرد ِ طبیعی خود را به درستی انجام دهد ؟! مولانا با تاکید بر نقش مخرب سدسازی بی رویه و بی توجهی به فعالیت های آبخیزداری در تسلط سیلاب ها به شهرها گفت:《 دو برابر نیاز ِ واقعی ِ ذخیره سازی آب کشور، سد می سازیم و هم چنان این روند را ادامه می دهیم؛ اما برای پروژه های آبخیزداری و آب خوان داری، که هزینه های آن یک دهم ِ سد سازی است، ولی کار کرد ِ آن در ذخیره سازی آب و حفاظت از خاک، بسیار موثرتر از سد سازی ست ، بودجه های لازم را اختصاص نمی دهیم؟ در چنین شرایطی چرا نباید انتظار سیل را داشته باشیم ؟!》 او درباره نقش سازمان های غیردولتی در این شرایط گفت:《 به هر ترتیب سیلاب هم اکنون آسیب های زیادی به هم وطنان و زیرساخت های کشور وارد کرده است و بدون تردید یکی از وظایف سازمان های مردم نهاد در چنین شرایطی این است که با تمام ظرفیت ِ مدنی خود، به کمک سیل زدگان بشتابند و در میدان عمل پرچمدار همبستگی ملی، مشارکت، یاری گری و خلق ِ سرمایه ی اجتماعی باشند.》 مولانا افزود:《 اما وظیفه دیگر و بسیار مهم ِ سازمان های مردم نهاد پس از کمک رسانی، تبیین ِ دقیق و علمی ِ این پدیده ، بر اساس مستندات میدانی است. باید با صراحت و شفافیت تمام، عوامل ِ پدید آیی این سیلاب مخرب را شناسایی و راه های کاهش ِ آسیب در آینده را بر اساس ِ مدل و شاخصه های توسعه ی پایدار اعلام کنیم. 》 این فعال محیط زیست در انتها تاکید کرد:《 اگر قید ِ اشتباه کردیم و نمی دانستیم با تسامح و چشم پوشی، تا کنون قابل پذیرش و گذشت باشد ، آیا واقعا اکنون، جایی برای خطا و یا خیانت در حق ِ طبیعت، سرزمین و مردم در آینده باقی می ماند؟!》