پایگاه خبری اسکان 17 تير 1397 ساعت 12:18 http://www.eskannews.com/report/12127/تعلل-شورا-بررسی-درخواست-پلیس-امنیت -------------------------------------------------- عنوان : تعلل شورا در بررسی درخواست پلیس امنیت -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، زهرا صدر اعظم با بیان اینکه علت طولانی شدن روند بررسی اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷ چیست؟ وقتی پلیس امنیت طي مكاتباتي درخواست می كند تا به قید فوریت شورای شهر تهران نسبت به باغ بودن یا نبودن یک ملک رای صادر کند چرا روند بررسی آن در شورای شهر تا چند جلسه به تعویق می افتد؟ نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات افزود: برخی پرونده ها ۲۸ماه بدون بررسی در شورا می مانند! گاهی اوقات حتی بعد از رای شورا باز نتیجه به شهرداری ابلاغ نمی شود! هدف از این کار چیست؟در حالی که باید در گردش کار سریعا به شهرداری ابلاغ شود. در چنین شرایطی وقت شورا برای کاری تلف می شود که هیچ اثر بخشی ندارد. باید تکلیف پرونده های موجود مشخص شود.