پایگاه خبری اسکان 5 تير 1397 ساعت 12:32 http://www.eskannews.com/news/11740/مرمت-کاخ-دختر-رضاخان-کجا-رسید -------------------------------------------------- عنوان : مرمت کاخ دختر رضاخان به کجا رسید؟ -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: حسین امین افشار با اشاره به وضعیت کنونی پروژه مرمت کاخ مروارید، اظهار کرد: در حال حاضر نظر کارشناسی گروه های متخصص به منظور انتخاب بهترین شکل و روش برای مرمت و بازسازی کاخ مروارید احصا شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله پیمانکارهستیم و باید از میان شرکت های متقاضی مجموعه ای که تخصص و توان بیشتری را دارد انتخاب کنیم. وی افزود: تخصیص اولیه کار انجام شده و به استناد این تخصیص شرح عملیات برای مرمت و بازسازی کاخ مروارید تهیه شده و حالا در مرحله انتخاب پیمانکار قرار داریم.کاخ مروارید پروژه ای ملی است و مرمت و بازسازی آن را نمی توان به عهده هر پیمانکاری گذاشت. معاون میراث فرهنگی البرز بیان کرد: باید رزومه پیمانکاران متقاضی برای اجرا عملیات مرمت و بازسازی کاخ مروارید بررسی و بعد از آن از کارگاه آن ها بازدید صورت بگیرد تا اطمینان نهایی از این که پیمانکاری که در نهایت انتخاب می شود به خوبی از عهده انجام پروژه به این مهمی بر می آید، حاصل شود. امین افشار اظهارکرد: تا کنون چند شرکت از پروژه بازدید کرده و گزارش بازدید و شرح عملیات خود را به ما ارائه داده اند و ما باید بهترین پیمانکار را از میان آن ها انتخاب کنیم.