پایگاه خبری اسکان 13 شهريور 1396 ساعت 9:31 http://www.eskannews.com/news/3848/بازگشت-۲۰-هزار-مترمربع-زمین-دولت-استان-اصفهان -------------------------------------------------- در استان اصفهان انجام شد: عنوان : بازگشت ۲۰ هزار مترمربع زمین به دولت در استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: مجتبی آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل گفت: در راستا حفظ و صیانت از اراضی ملی، ۱۹ هزار و ۵۶۰ مترمربع زمین تصرف شده در این شهرستان به دولت بازگردانده شد. وی با اشاره به مشخصات زمین های متصرف شده در این شهرستان گفت: در این اقدام، دو قطعه زمین با مشخصات یک قطعه به مساحت ۱۶۸۰۰ مترمربع از اراضی دولتی پلاک ۲۸۷۵ بخش ۳ معروف به دشت حسن آباد به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان و قطعه زمینی با مشخصات ۲۷۶۰ مترمربع از اراضی دولت جمهوری اسلامی ایران واقع در پلاک ۲۸۷۵ بخش ۳ آران و بیدگل به ارزش تقریبی ۲۸۰ میلیون تومان رفع تصرف شد. گفتنی است این اراضی به صورت باغ پسته، دیوارکشی، محوطه سازی و به صورت تسطیح و کشاورزی و کرت بندی توسط متصرفین تصرف شده بود که مجددا به دولت بازگردانده شد.