پایگاه خبری اسکان 18 فروردين 1398 ساعت 11:58 http://www.eskannews.com/news/18501/تغییر-نام-خیابان-ج-زنده-یاد-جمشید-مشایخی -------------------------------------------------- شورای اسلامی شهر تهران تصویب کرد عنوان : تغییر نام خیابان«ج» به «زنده‌یاد جمشید مشایخی» -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، محسن هاشمی در توضیح این دو فوریت گفت: خیابانی به نام ج که منزل خود مرحوم در آنجاست، با موافقت خانواده برای نامگذاری، به نام مرحوم مشایخی پیشنهاد شده است. احمد مسجدجامعی در توضیح بیشتر اظهار داشت: مرحوم مشایخی اهل فتوت و دستگیری از مردم و کاهش آلام آنها بود و در مورد شهرداری نیز حق داشت. وی با اشاره به نقش آفرینی مرحوم مشایخی در نقش یک رفتگر که باعث نگاه عمومی جامعه به این قشر شد، اظهار داشت: وی در نقش مش رحمان به خوبی این قشر را به تصویر کشید و ما پس از آن دوستانی را نیز به نام رفتگر نامگذاری کردیم؛ این پیشنهاد از سوی ایرج راد در مراسم تشییع ایشان نیز مطرح شد. مرتضی الویری در مخالفت با این دو فوریت تصریح کرد: ارادت من نسبت به زنده یاد مشایخی مشخص است اما دوفوریت مفهوم دارد؛ در آئین نامه ها دو فوریتی در مواقعی به کار می رود که اگر در خصوص آن به سرعت تصمیم گیری نشود، کشور دچار ضرر و زیان می شود. اگر این خیابان نامگذاری نشود، چه ضرر و زیانی به ما تحمیل می شود؟ وی تأکید کرد: به نظر من شأن و منزلت شورا نباید گرفتار این رفتارهای پوپولیستی شود. میرلوحی در موافقت با این دو فوریت گفت: در این دو فوریت بررسی کافی انجام شده، نام این خیابان ج است و کسی مخالف تغییر نام آن نیست. وی ادامه داد: در نامگذاری اسامی بزرگانی مانند مشایخی که چهره های محبوبی هستند، تأخیر داشته ایم و باید به نظر من در خصوص سایر چهره های این چنینی، هر چه سریع تر نامگذاری کنیم. در نهایت اعضای شورای شهر با این نامگذاری موافقت کردند و خیابان ج به خیابان جمشید مشایخی تغییر نام داد.