پایگاه خبری اسکان 20 شهريور 1397 ساعت 10:07 http://www.eskannews.com/news/13976/شهرداری-ها-متولی-حریم-محدوده-شهری-هستند -------------------------------------------------- معاون وزیر راه و شهرسازی: عنوان : شهرداری‌ها متولی حریم و محدوده شهری هستند -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، در سال های اخیر بخش های زیادی از حاشیه کلان شهرها به حریم شهری پیوسته که همواره مورد موافق و مخالفت کارشناسان شهری بوده است. مخالفان این طرح بر این باورند که پیوستن حاشیه به حریم شهری باعث بورز مشکلات عدیده ار جمله تورم و افزایش قیمت زمین در مناطق حخاشیه ای می شود و البته موافقان این پیوستن را راهکاری برای رفع معضل حاشیه نشینی می دانند. گفتنی است که بسیاری دیگر از متخصصان هم دلیل بروز این مشکل نبود متولی مشخص برای حریم و محدوده شهری می دانند. اما محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ سئوال اسکان نیوز مبنی بر این که متولی ساخت وساز در حریم شهری و بحث الحاقات شهری دقیقا کدام نهاد یا سازمانی است، تاکید کرد: براساس قانون شهرداری ها، بحث محدوده و حریم شهری قطعا در حیطه وظایف شهرداری ها بوده اما برخی از شهرداری ها از این مهم اطلاع ندارند و یا به نوعی از آن سرباز می زنند.