پایگاه خبری اسکان 15 آبان 1397 ساعت 15:23 http://www.eskannews.com/news/15371/تبدیل-مدارس-متروکه-دهسرا-همچنان-میان-زمین-هوا-۴۰۰۰-ساختمان-بلااستفاده-کشور -------------------------------------------------- عنوان : تبدیل مدارس متروکه به دهسرا همچنان میان زمین و هوا /۴۰۰۰ ساختمان بلااستفاده در کشور -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: سعید رضا جندقیان در این باره گفت: بهاستناد قانون تنظیمبخشی از مقررات مالیدولت، این امکان به نهادهای عمومی و غیردولتیداده شده که از فضاهای بلااستفاده دولتی بهره برداری کنند. به همین جهت کل مدارس متروکه در کشور را احصا کردیم که تعداد آن به حدود بیش از ٢٥٠٠ مدرسه می رسد. وی ادامه داد: علاوه بر احصاء مدارس متروکه متوجه شدیم که ساختمان های بلااستفاده برخی سازمان ها و نهادهای دیگر مانند مخابرات و پست و یا برخی ساختمان های نیمه کاره نیز قابل استفاده هستند که اگر همه آنها را جمع کنیم در حقیقت بیش از ۴۰۰۰ ساختمان بلااستفاده در کشور وجود دارد. معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: با وجود قانون تنظیمبخشی از مقررات مالیدولت،اما بایستی برای استفاده از این فضاها مصوبه دولت کسب شود به نظر می رسد با توجه به نگاه کلان وزرا به این مسائل با ورود به هیأت دولت به تصویب برسد. وی همچنین اضافه کرد: مفاد این طرح برای ورود به هیات دولت نوشته شده است و به نظر می رسد این موضوع کمتر از یکماه به نتیجه برسد.