پایگاه خبری اسکان 6 تير 1397 ساعت 15:54 http://www.eskannews.com/report/11790/تغییر-جایگاه-نظام-تربیتی-عدم-کارآیی-نهادهای-متولی -------------------------------------------------- عنوان : تغییر جایگاه نظام تربیتی و عدم کارآیی در نهادهای متولی -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: همه این مشکلات و بروزشان در حالی است که برای جلوگیری از افزایش میزان مصرف موادمخدر چه در میان دانش آموزان و چه در حوالی محیط های آموزشی هیچ فکر یا برنامه ای که به طور رسمی اعلام شده باشد، اندیشه نشده و گزارش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در روزهای اخیر نشان دهنده این است که صرفاً نیروی انتظامی با ساختار همیشگی کنترل و مبارزه، درحال پاکسازی است. نه آموزش و پرورش اقدامی در راستای سلامتی محیط های آموزشی ترتیب داده، نه در کتاب های درسی اقداماتی تحصیلی برمبنای آگاهی دهی به دانش آموزان تحقق یافته و نه هیچ ارگان دیگری اعم از سازمان بهزیستی و شورای شهر و شهرداری ها نسبت به این مسایل از خود تابحال حساسیت عمومی و همگانی نشان داده اند. تغییر ذائقه مصرف و تنوع در موادمخدر؛ این مسئله بسیار مهم و حیاتی نیز در راستای عدم تشخیص دقیق و به موقع، یکی از مهمترین علت هایی است که از قضا کمتر به آن پرداخته می شود و درعین حال به طور کاملاً مشهود در زمره مهمترین عوامل در تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان در خصوص مصرف مواد مخدر محسوب می شود. این اتفاق نشان دهنده تنوع در مواد مخدری است که امروز در بازار سیاه موجود است و عرضه می شود. در این راستا جمع آوری مواد مخدر در اطراف مدارس به این ادعا که فقط جمع آوری می شود و جامعه آموزش و پرورش آسیبی از این مسائل نمی بیند، منطقی به نظر نمی رسد. بلکه اگر اینچنین باشد به استناد مثال پیشین ضربه ای روحی و روانی به نوجوانان و جوانان می زند که آثارش از آثار سوء مصرف مواد مخدر به کرات بیشتر خواهد بود. نکته بسیار مهم دیگر اینکه تا دو دهه پیش صحبت بر سر کنترل و سوء مصرف مواد مخدر شاید از چند نمونه پا فراتر نمی گذاشت. مصرف حشیش، مشروب و به طور عمده ماده سنتی تریاک به عنوان مهمترین و بیشترین میزان مصرف مخدر در میان دانش آموزان در سنین 16 تا 19 سال بود. اما امروز به هیچ عنوان نه اقدامات و راهکارهای دو دهه پیش می توانند از سوی متولیان آموزش و پرورش کشور اثرگذار باشند (البته اگر راهکارهایی مکتوب وجود داشته باشد) و نه تنوع موادمخدر صنعتی به ما اجازه بسته فکر کردن را می دهد. سهولت در خرید، حمل و استعمال آسان مصرف مواد مخدر جدید باعث شده بخش کنترلی نظام آموزشی و پرورشی و خانواده ها عملا عاجز از نظارت و کنترل کامل جوانان و نوجوانان خود شوند.بر این اساس ارایه آمار کشف 2 تن از انواع مواد مخدر در اطراف مدارس عملاً بیانگر گسترش مصرف و شیوع مواد مخدر در میان جوانان و نوجوانان است و نپذیرفتن آن ظلمی بزرگ بر ساختار آگهی و جلوگیری از آن را می دهد. گویا گزاره ای که عنوان می کرد خلافکار همیشه یک قدم از قانون جلوتر حرکت می کند، این بار در خصوص شیوع و توزیع مصرف مواد مخدر کارساز بوده و نهادهای اجتماعی مذکور یک یا چند قدم از این بحران و سرایت آن عقب تر مانده اند. بدون هیچ تردیدی باید گفت که نهاد خانواده مهم ترین عامل تربیتی کودکان و نوجوانان را به عهده دارد. اما در حال حاضر و در خصوص پیگیری و آگاهی دادن به جوانان در راستای عدم گرایش به مواد مخدر و همچنین ارایه مهمترین الگوها به منظور ممنوعیت اخلاقی به آنها از کمترین میزان اهمیت و اثرگذاری برخوردار است. در نهایت تأسف نهادهای متولی امر کنترل اجتماعی و تربیت های خلاق متناسب با مکانیسم های اجتماعی نیز از کمترین میزان اثرگذاری و ارایه فکت های پیشگیرانه بهره مند هستند. این معضل به نوبه خود یک بحران جدی تلقی می شود که نیاز به درمان و توجه جدی دارد|، اما با این وضعیت ما نمی توانیم از نهادهای متولی آموزشی توقع طی کردن راهی را داشته باشیم که آنها توان حرکت در آن مسیر را ندارند. بر این مبناست که وقتی از سوی مقامات مسئول سازمان بهزیستی پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر تا مرز 14 سالگی انکار می شود، باید دردمندانه در قبال این ندانم کاریها تأسف خورد. چرا که مشکل موجود، مسئله ای ورای تغییرات شاخص شناخته شده است و این شاخص درحال حاضر در پارادایم مذکور از کمترین میزان اهمیت برخوردار است. باقی ماندن بر روال پیشین یا تکذیب عدد سنی که پیشتر در آمارهای صدالبته نه چندان متقن و موثق عنوان شده بود و عدم توجه به همه مولفه ها و شاخصه ها که در طول زمان تغییرات فاحش کرده اند، زودتر از آنچه که تصور می کنیم ما را با بروز فقدان سلامت های جدی روانی و فیزکی روبه رو می کند. فقدان سلامتی که دیگر نه فقر و سوء تغذیه عامل آن است و نه بحران در نهاد خانواده و در ارتباط زوجین با یکدیگر می تواند توجه مناسبی برای کم اثر جلوه دادن آن طرح شود. قرار گرفتن نمونه های آماری ما حتی در مرز 18 سال نیز بیانگر روند خطرناک و روبه انحطاطی است که نیاز به توجه جدی دارد و عملاً انکار سن 14 سال برای آغاز مصرف مواد مخدر بیشتر به یک مسکن موقت یا دل خوشکنک کودکانه می ماند تا یک نظر درست و صحیح کارشناسانه.