فعال کارگری هند مطرح کرد:

دریافتی پایین، امنیت شغلی شکننده و مشکلات زنان، چالش‌های جهانی کارگران است

21 اسفند 1396 ساعت 13:36


«اوگورا باشا» نماینده فدراسیون کارگری هند گفت: طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان به دلیل نفوذ امپریالیسم و کاپیتالیسم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و ما تلاش می‌کنیم راه‌حل‌هایی را در راستای تسهیل روند کاری این طبقه فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کارگران در ایران بسیار توانمند هستند، تاکید کرد: طبقه کارگران در ایران اگرچه همانند این قشر در کشورهای دیگر جهان با مشکلاتی مواجه است، اما نباید فراموش کرد که کارگران در ایران بسیار مبارز و فعال هستند.

این مقام کارگری در هند با برشمردن مشکلاتی که طبقه کارگر در جهان با آن مواجه است، تاکید کرد: طبقه کارگر با مشکلات عدیده ای همچون درآمد پایین، امنیت شغلی شکننده و همچنین مشکلات زنان کارگر مواجه هستند و ما هرساله در نشستی مشترک گردهم می آییم تا این مشکلات را حل کنیم و نحوه پاسخگویی به مطالبات این طبقه از جامعه را بررسی کنیم.

 وی در ادامه افزود: نخستین دستور کار ما اتخاذ تصمیماتی در زمینه کارگران و مشکلاتی که این طبقه از جامعه با آن مواجه هستند، برای یک سال آینده است چرا که امروزه به دلیل نفوذ امپریالیسم و کاپیتالیسم کارگران در بحران عمیقی قرار دارند.

وی تاکید کرد: برای مقابله با این بحران باید اقداماتی اتخاذ و به حقوق کارگران احترام گذاشته شود و خواسته‌ها و مطالبات آنها برآورده شود.
 


کد مطلب: 9242

آدرس مطلب: http://www.eskannews.com/news/9242/دریافتی-پایین-امنیت-شغلی-شکننده-مشکلات-زنان-چالش-های-جهانی-کارگران

اسکان
  http://www.eskannews.com