اهالی می گویند پایگاه اطفای حریق عباس آباد بهشهر خالی است و امکانات ندارد

"پایگاه اطفای حریق جنگل" یا مهمانسرا و سوییت جنگلی؟!

مدیران جدید منابع طبیعی مازندران پیگیری کنند!
"پایگاه اطفای حریق جنگل" یا مهمانسرا و سوییت جنگلی؟!
علی باقری رییس منابع طبیعی بهشهر درباره اینکه چرا قرارگاه اطفای حریق جنگل عباس آباد بهشهر خالی است به اسکان نیوز گفت:« نگهبانی داریم که برای حفاظت از تاسیسات آنجاست. ایشان درست همان روز بیمار شد و ساعت 8 ونیم صبح دوستان ایشان را به اورژانس شهرستان آوردند. اما آن پایگاه، بعد از آتش سوزی سال 89 که چندصد هکتاری در مازندران که بیش از 40 روز درگیر آتش سوزی بودیم و از سراسر کشور برای عملیات اطفا به کمک ما آمدند درست شد.
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: ۱۰۱۳۹
Share
 اسکان نيوز-الهه موسوی: هر چه که فریاد زدیم "آتش، آتش" هیچکس جوابی نداد. نزدیکتر رفتیم و با سنگ کوبیدیم به در آهنی بزرگ پایگاه اطفای حریق و اینبار بلندترو از ته دل جیغ زدیم: "جنگل دارد می سوزد؛ کمک کنید! آتش!" اما باز هم نه جوابی آمد و نه هیچکس صدایمان را شنید. اصلا هیچکس در پایگاه نبود تا فریادهای مان را بشنود و بتواند برای خاموش کردن آتش کاری کند.

یک روز گرم بهاری؛ از آن روزها که جرقه ای می تواند جنگلی را خاکستر کند. وارد جنگل عباس آباد بهشهر می شویم و در گوشه ای می نشینیم. گفته اند آنجا یک پایگاه اطفای حریق دارد که بیشتر به مهمانسرا شبیه است و درست در هنگامه ی آتش، نه ماموری دارد و نه ابزاری که بتواند آتش را اطفا کند. پس برای چه درست شده است؟ ساختمانی بزرگ و دوطبقه که بالکنی تقریبا وسیع دارد و درست در نقطه ای جانمایی شده که از آن بالا مشرف بر دریاچه روی بالکن بنشینی و زیر درختان جنگلی، امواج را تماشا کنی. مثل ویلاهایی که در آگهی های فروش، برایشان تبلیغ می کنند که  مشرف به دریاچه هستند. جلوتر می روم. اطراف پایگاه فنس کشیده شده و داخل محوطه جابه جا زباله ریخته است. باز هم فریاد می زنم "آتش، آتش، جنگل آتش گرفته و دارد می سوزد" اما هیچ پاسخی نیست. همه جا سکوت محض است و به نظر میرسد هم محوطه و هم ساختمان خالی است.
 
یکی از محلی ها از اهالی خلیل شهر که جوانکی 20 ساله به نظر می رسد و خودش می گوید هر روز برای ورزش به کنار دریاچه عباس آباد می آید رو به من می گوید:« خودتان را خسته نکنید خانم. اینجا اگر تمام جنگل هم بسوزد کسی نیست که به داد درخت ها برسد.»

با شگفتی می پرسم:« کسی نیست؟ مگر اینجا پایگاه اطفای حریق جنگل نیست؟»
می گوید:« روی تابلو بله؛ اما من که هر روز به اینجا می آیم دیده ام که اینجا کسی رفت وآمدی ندارد؛ فقط بعضی روزها یک مرد نگهبانی هست که می آید و گاهی دوری می زند و گاهی هم چند ساعتی در پایگاه می ماند و بعد می رود. اما اکثر مواقع اینجا خالی است؛ اما شنیده ام در تعطیلات، گاهی مهمان هایی دارند. مخصوصا شب ها گاهی جمع می شوند و در "باربی کیو"ی روی تراس" کباب می پزند.»

مردی کمی میانسال تر که گوشه ای نشسته و دارد خودش را با تکه مقوایی باد می زند می گوید:« راست می گه خانم. هیچکس نیست. پارسال دو بار اینجا جنگل آتش گرفت هر چی داد وفریاد زدیم جوابی نیامد. آخرش زنگ زدیم به آتش نشانی بهشهر و آنها آمدند و آتش را خاموش کردند.»

جلوتر می روم و می پرسم:« خودتان بودید اینجا که این اتفاق افتاد؟» می گوید:« بله. خودم زنگ زدم آتش نشانی. خیلی های دیگر هم بودند. آنروز جنگل شلوغ بود. این حادثه در حدود یکماه بعدش هم تکرار شد و باز هم کسی در این پایگاه مثلا اطفای حریق، نبود که به داد جنگل برسد. باز هم آتش نشانی بهشهر آمد و آتش را خاموش کرد. اینجا سوییت جنگلی آقایان شده؛ در هر طبقه، تراسی بزرگ همراه با امکانات پیک نیک از جمله "باربی کیو" دارند؛ هیچ شباهتی به پایگاه اطفای حریق ندارد. پایگاه اطفا بهانه است؛ اینجا اقامتگاه برخی کارکنان منابع طبیعی شده است.»
 
آنروز، نگهبان بیمار بود!

علی باقری رییس منابع طبیعی بهشهر درباره اینکه چرا قرارگاه اطفای حریق جنگل عباس آباد بهشهر خالی است به اسکان گفت:« نگهبانی داریم که برای حفاظت از تاسیسات آنجاست. ایشان درست همان روز بیمار شد و ساعت 8 ونیم صبح دوستان ایشان را به اورژانس شهرستان آوردند. اما آن پایگاه، بعد از آتش سوزی سال 89 که چندصد هکتاری در مازندران که بیش از 40 روز درگیر آتش سوزی بودیم و از سراسر کشور برای عملیات اطفا به کمک ما آمدند درست شد.

برای 40 روز از همه جای کشور آمده بودند کمک به اطفا وما جایی نداشتیم که آنها را اسکان بدهیم؛ افراد و میهمانان را یا باید به مساجد می بردیم و یا در ادارات اسکان می دادیم. از همان زمان تصمیم گرفته شد که مجموعه ای در شان سازمان جنگل ها برای اطفای حریق داشته باشیم و نهایتا چنین ساختمانی احداث شد. اگر خدای ناکرده یک روزی دچار چنین بحرانی شدیم هلی کوپتر بیاید و آب بگیرد و به داد جنگل برسد.»

او تاکید کرد:« نگهبان برای حفاظت از تاسیسات آنجاست و اگر خدای نکرده آتش سوزی اتفاق بیفتد فورا و آنی همکاران ما حضور پیدا می کنند و هستند و اگر خدای ناکرده آتش سوزی طولانی شد نیروها باید جایی را برای اسکان داشته باشند. برای استراحت و تجدید قوا به آنجا می روند؛ ضمن اینکه انبار اطفای حریق و تمام امکانات ما آنجاست. اینجا انبار تاسیسات اطفای حریق شرق استان است و حتی برای آتش سوزی های استان گلستان نیز به کار می آید.»

باقری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اسکان که "اما آن ساختمان محل نشستن هلی کوپتر ندارد و این طور که شما می گویید مهمانسرای منابع طبیعی است و چه لزومی دارد مهمانسرا در دل جنگل ایجاد شود؛ ضمن اینکه تمام ادارات کل استان ها مهمانسرا دارند" گفت:« بعدا آقایان آمدند و از نظر فنی یک سری ایرادهایی گرفتند. البته من نمی دانم و بحث هلی کوپتر در تخصص من نیست. ولی این ساختمان در آتش سوزی های آن زمان، پذیرای 60-50 نفر آدم بود. آیا درشان سازمان جنگل ها نیست که یک ساختمان برای خودش داشته باشد که حداقل آتش سوزی که صورت می گیرد و از خارج استان برای کمک می آیند ببرد و در مساجد روستاها بخواباند؟»

رییس اداره منابع طبیعی بهشهر ضمن تکذیب این ادعا که "دوبار آتش سوزی جنگل عباس آباد را آتش نشانی بهشهر اطفا کرد" به اسکان گفت:« به هیچ وجه اینگونه نبوده و ماموران ما همواره در تمام صحنه های حریق جنگلی به سرعت حاضر هستند. اما سازمان های دیگر نیز کمک می کنند و بر اساس مصوبه ها در زمان آتش سوزی جنگل همه باید در عملیات اطفای حریق کمک کنند.»

 پایگاهی در عرصه میراث جهانی یونسکو    

برای ساخت آن پایگاه از ما استعلام نگرفته اند. این را صاحب دهشت می گوید؛ مدیر پایگاه جهانی باغ عباس آباد بهشهر. او با تاکید بر اینکه « قوانین و تشکیلات مرمت به ما می گوید که گیاهانی که روی یک بنا رشد کرده اند نیز جزو میراث هستند و باید حفظ شوند.» به اسکان نيوز گفت:« اما آنها برای ساخت این پایاه از ما استعلام نگرفتند و آن را ساختند.»

او می گوید:« بناهای ساخته شده بی مجوز درعرصه 430 هکتاری میراث باستانی در نقشه با خط قرمز مشخص شده است قرار دارند. بیرون از این مجموعه که حریم میراث است (خط آبی) در حدود 1500 هکتار است.»

دهشت می افزاید:« اولین بند ضوابط میراث جهانی می گوید که "ساخت وساز در این عرصه به کلی ممنوع است. در حریم نیز تا 5ونیم متر ارتفاع بیشتر نمی شود ساخت و تازه آنهم باید به تایید ما برسد. مصالح، بوم آورد و سازگار با محیط طبیعی باشد و نماها به منظر آسیب نرسانند و ضوابط تاسیسات در حریم میراث، رعایت شود. مشکل ما الان عرصه است و تمام ساخت وسازها در مجموعه جهانی عباس آباد بهشهر در عرصه واقع شده است.»

کارشناسان منابع طبیعی بر این باورند که پایگاه اطفای حریق جنگل باید در جایی باشد که دسترسی به کانون های صعب العبور آتش، به راحتی صورت بگیرد؛ اما این پایگاه در این بن بست، چه کاربردی خواهد داشت؟ این پایگاه باید در مسیر اصلی باشد تا به جنگل های منطقه دسترسی داشته باشد.

کنشگران محیط زیست امیدوارند مدیرکل جدید منابع طبیعی مازندران(ساری) که تنها یک هفته از معارفه اش گذشته به وضعیت نابسامان منابع طبیعی مازندران و تخلف های جدی پیش آمده که بعضی نیز در رسانه ها منعکس شده است رسیدگی کند تا بازمانده جنگل های هیرکانی بیش از این دچار خسارت ها وآسیب های غیرقابل جبران نشوند.
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.