پاسخ "کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان" به توضیحات"شرکت مدیریت منابع آب ایران"

برداشت مازاد از "زاینده رود"، بسترسازی دلال‌های انتقال آب برای تحمیل پروژه‌های سازه‌ای است

برداشت مازاد از "زاینده رود"، بسترسازی دلال‌های انتقال آب برای تحمیل پروژه‌های سازه‌ای است
در روزهای اخیر خبری در فضای رسانه ای کشور درباره برداشت بیش از حد مجاز آب از سد زاینده رود بود. برخی فعالان و کمپین های مردمی، هدف این برداشت بیش ازر حد و تخلیه زاینده رود را عاملی برای توجیه کم آبی اصفهان و ادامه طرح های انتقال آب بین حوضه ای و احداث تونل های این انتقال عنوان کردند. به دنبال انتشار این خبرها و تحلیل ها، "شرکت مدیریت منابع آب ایران" سهم بهره برداران از سد زاینده رود را اعلام کرد.
جمعه ۸ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۱:۱۱
کد مطلب: ۱۱۸۱۸
Share
به گزارش اسکان نيوز، در توضیح این شرکت که بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو قرار گرفت آمده بود: « گروه‌هایی در تلاش هستند تا مساله آب در حوضه آبریز زاینده‌رود را به اغراض غیرکارشناسی و نامفید برای شرایط کنونی مدیریت منابع آب کشور بیالایند؛ از جمله تلاش شده رهاسازی آب از سد زاینده‌رود، کاری غیرکارشناسی و با مقاصد سیاسی جلوه داده شود.... این در حالی است که مقدار آب رهاسازی شده از سد زاینده‌رود در خردادماه امسال برای این بخش ها، «8.4 مترمکعب بر ثانیه برای آب شرب استان اصفهان و سامانه آب شرب کاشان»، «1.4 مترمکعب بر ثانیه برای آب شرب استان یزد»، «9 دهم مترمکعب بر ثانیه برای مصارف صنعتی استان اصفهان»، «4.7 مترمکعب بر ثانیه برای حدود 17 هزار هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری در پایین دست سد زاینده‌رود»، «3.9 مترمکعب بر ثانیه برای حدود 2500 هکتار باغات استان اصفهان در پایین دست سد زاینده‌رود» و «1.5 مترمکعب بر ثانیه تبخیر از مخزن سد زاینده‌رود» است و جمع مصارف برای شرب، صنعت و باغات حدود 19.3 مترمکعب بر ثانیه است.»

در ادامه توضیح "شرکت مدیریت منابع آب ایران" همچنین گفت که « رهاسازی به ‌طور متوسط 20.8 مترمکعب بر ثانیه آب از سد زاینده‌رود در خردادماه امسال اقدامی برای تخلیه منابع آب سد و بحرانی جلوه دادن وضعیت منابع آب نیست؛ بلکه ضرورتی است که به دلیل کم‌توجهی مقام های محلی به جلوگیری از برداشت‌های آب کشاورزی در مسیر انتقال آب در فاصله سد زاینده‌رود تا "چم‌آسمان" صورت می‌گیرد.»
                                              
به دنبال پاسخ "شرکت مدیریت منابع آب ایران"اخبار منتشر شده درباره برداشت بیش از ظرفیت از سد زاینده رود و با هدف توجیه کم آبی و لزوم اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای، "کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان" پاسخی را به خبرگزاری اسکان نيوز ارسال کرد.

در این پاسخ تاکید شده که « ۵۴ میلیون مترمکعب آب در خرداد ماه از سد زاینده رود تخلیه شده است که به وضوح نزدیک ۱۵ میلیون مترمکعب آب اضافه تخلیه شده است؛ با توجه به امتداد رویه متخلفانه کنونی در تیرماه که به اذعان مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان متوسط رها سازی آب از سد زاینده رود به ۲۴ مترمکعب در ثانیه رسیده است با صراحت می گوئیم که تا اواسط مرداد، آبی در پشت سد زاینده رود باقی نخواهد ماند و سرنوشت ۵ میلیون نفر از مردم استان اصفهان و یزد دست خوش عملکرد غیرقانونی و متخلفانه دستگاه های مختلف و دخیل در این امر خواهد شد. از نظر ما با توجه به بازبینی های انجام شده در پروژه های انتقال آب و تجدیدنظر مراجع کارشناسی در وزارت نیرو و منتفی شدن پروژه های انتقال آب، این روند متخلفانه بسترسازی دلال های انتقال آب است که به گفته وزیر محترم نیرو سعی در تحمیل پروژه های سازه ای ضد ملی دارند.»

همچنین "کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان" بدون هیچ گونه سوگیری معتقد است انتشار مستندات پیش گفته روشن کننده تخلفات وزارت نیرو در تخلیه سد زاینده رود است و تعلل های کنونی در توقف این روند با وجود بسترهای قانونی لازم در برخورد با متخلفان شایبه تخلیه عمدی سد زاینده رود را دوچندان کرده است.» متن کامل این جوابیه را در ادامه بخوانید.

« پاسخ شرکت مدیریت منابع آب ایران به افشاگری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به صراحت اثبات کننده تعلل و بی توجهی مسئولان نسبت به تخلیه عمدی سد زاینده رود است. متاسفانه تعلل در مقابله با تخلیه سد زاینده رود تا به آنجا رسیده است که مجریان بر خلاف مصوبات پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت یک پارچه زاینده رود که با حضور وزیران نیرو، کشاورزی، صنعت و معاون وزارت کشور ؛ سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران و نمایندگان کشاورزان استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری برگزار شد عمل می کنند.

"شرکت توسعه مدیریت منابع آب ایران" در بیانیه خود با اشاره به مصارف آب در خردادماه گذشته آورده است:« در خردادماه امسال به‌طور متوسط مقدار 20.8 مترمکعب بر ثانیه آب از سد زاینده‌رود رهاسازی شده است که از این مقدار «8.4 مترمکعب بر ثانیه برای آب شرب استان اصفهان و سامانه آب شرب کاشان»، «1.4 مترمکعب بر ثانیه برای آب شرب استان یزد»، «9 دهم مترمکعب بر ثانیه برای مصارف صنعتی استان اصفهان»، «4.7 مترمکعب بر ثانیه برای حدود 17 هزار هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری در پایین دست سد زاینده‌رود»، «3.9 مترمکعب بر ثانیه برای حدود 2500 هکتار باغات استان اصفهان در پایین دست سد زاینده‌رود» و «1.5 مترمکعب بر ثانیه تبخیر از مخزن سد زاینده‌رود» است.

حال آنکه بر طبق تابلو منابع و مصارف مصوبه پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی؛ وزارت نیرو مجاز بوده است که با احتساب ۵ میلیون متر مکعب تبخیر در خردادماه سال جاری تنها ۳۹ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود رها سازی کند اما در عمل می بینیم که ۵۴ میلیون متر مکعب در خرداد ماه از سد زاینده رود تخلیه شده است که به وضوح نزدیک ۱۵ میلیون مترمکعب آب اضافه تخلیه شده است؛ با توجه به امتداد رویه متخلفانه کنونی در تیرماه که به اذعان مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان متوسط رها سازی آب از سد زاینده رود به ۲۴ متر مکعب در ثانیه رسیده است با صراحت می گوئیم که تا اواسط مرداد آبی در پشت سد زاینده رود باقی نخواهد ماند و سرنوشت ۵ میلیون نفر از مردم استان اصفهان و یزد دست خوش عملکرد غیر قانونی و متخلفانه دستگاه های مختلف و دخیل در این امر خواهد شد. از نظر ما با توجه به بازبینی های انجام شده در پروژه های انتقال اب و تجدید نظر مراجع کارشناسی در وزارت نیرو و منتفی شدن پروژه های انتقال آب این روند متخلفانه را بستر سازی دلال های انتقال آب است که به گفته وزیر محترم نیرو سعی در تحمیل پروژه های سازه ای ضد ملی دارند.

ما از رسانه های مستقل می خواهیم با درخواست منحنی فرمان و مستنداتی همچون مصوبات پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه زاینده رود و همچنین تابلو منابع و مصارف سد زاینده رود ادعاهای فعالان محیط زیست را در خصوص تخلیه عمدی سد زاینده رود راستی آزمایی کنند. شرکت مدیریت منابع آب ایران در بیانیه خود آورده است که عده ای مغرضانه در تلاشند رها سازی آب از سد زاینده رود را کاری غیر کارشناسی و با مقاصد سیاسی جلوه دهند حال ما به صراحت از وزارت نیرو سوال می کنیم افزایش میزان خروجی جنون آمیز سد زاینده رود بر اساس کدام مصوبه شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه زاینده رود با حضور استاندار و نماینده کشاورزان استان چهارمحال بختیاری بوده است و اگر اقدام وزارت نیرو در تخلیه سد زاینده رود بر خلاف مصوبات قانونی غیر کارشناسی و سیاسی نیست پس چیست. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان بدون هیچ گونه سوگیری معتقد است انتشار مستندات پیش گفته روشن کننده تخلفات وزارت نیرو در تخلیه سد زاینده رود است و تعلل های کنونی در توقف این روند با وجود بسترهای قانونی لازم در برخورد با متخلفان شایبه تخلیه عمدی سد زاینده رود را دوچندان کرده است.»
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.