منتقدان و محققان در واکنش به اتهام های استاندارخوزستان، درخواست مناظره کردند!

برچسب خیانت" و "شلوغ کاری" به مخالفان کشت نیشکر طی سه دهه

5 هزار صفحه تحقیقات دانشگاهی در نقد توسعه صنایع نیشکر به زباله دانی رفت
برچسب خیانت" و "شلوغ کاری" به مخالفان کشت نیشکر طی سه دهه
هفته گذشته در واکنش اظهارنظر برخی منتقدان دانشگاهی درباره کشت نیشکر در خوزستان و نقش پررنگی که این گیاه آب بر در خشکی این استان و منطقه دارد، استاندار خوزستان از آنها خواست که دست از شلوغ کاری بردارند. شریعتی گفت که :« کارگران نسبت به وضعیت ایجاد شده برای مزارع نیشکر نگران و معترض بودند و انتقاد می‌کردند. به دلیل اینکه زندگی، معیشت و بقای خانواده های آنها به این صنعت وابسته است و من به کسانی که به صورت مداوم علیه توسعه نیشکر تبلیغ و شلوغ کاری می کنند، توصیه می کنم که توجه داشته باشند در توسعه نیشکر بیش از 18 هزار شغل به صورت مستقیم برای مردم این استان ایجاد شده است.» رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت وگو با اسکان نیوز به استاندار خوزستان پاسخ داده است.
يکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۴:۰۶
کد مطلب: ۱۲۷۳۰
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: مسعود قدک پور رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز به اسکان نيوز گفت:« آقای استاندار خوزستان ما منتقدان کشت و ادامه کار مجتمع های نیشکر را متهم به شلوغ کاری کرده اند؛ ایشان استاندار دولتی هستند که "منشورحقوق شهروندی" دارد و حق نقد وپرسش برای مردم قائل است. پیشنهاد می دهم یک مناظره 200 دقیقه ای برگزار شود و 10 دقیقه اش را به بنده فرصت بدهند تا درباره نیشکر دلایل مخالفتم را بگویم.»
 
او تاکید کرد:« استاندار خوزستان به نمایندگی از سوی دولت دارای "منشور شهروندی" و به تبعیت از آقایان عیسی کلانتری، دکتر بهمن آرمان و مهندس مهدی مفیدی و... یا به علت ملاحظات حزبی- جناحی و یا ملاحظاتی دیگر، مانند اسلافِ خویش که به استناد انبوهی از مدارک تصویری، صوتی و نوشتاری منتشره در رسانه های گوناگون، مخالفان نیشکر را نادان، جاهل، ضد انقلاب، منافق و حتی بدتر از صدام خطاب کردند، مخالفان توسعه نیشکر را تبلیغات چی و شلوغ کار خطاب می کنند.»

قدک پور در ادامه گفت:« تذکر توهین آمیز استاندار خوزستان به کسانی که به گفته وی به صورت مداوم علیه توسعه نیشکر تبلیغ و شلوغ کاری می کنند، از چند بُعد قابل بررسی است.  نخست اینکه آقای استاندار، در بازدید یکم مرداد ماه امسال، از مزارع شرکت توسعه نیشکر گفته اند که "کارگران نسبت به وضعیت ایجاد شده برای مزارع نیشکر نگران و معترض بودند و انتقاد می کردند. به دلیل اینکه زندگی، معیشت و بقای خانواده های آنها به این صنعت وابسته است و من به کسانی که  به صورت مداوم علیه توسعه نیشکر تبلیغ و شلوغ کاری می کنند، توصیه می کنم که توجه داشته باشند در توسعه نیشکر بیش از 18  هزار شغل به صورت مستقیم برای مردم این استان  ایجاد شده است."

فرهنگ تاییدطلبی تکنوکراسی

او افزود:« حال سوال این است که چرا در "تکنوکراسی ایران" منتقدان در انزوا قرار می گیرند؟! فرهنگ تکنوکراسی مِهرطلبی است، نه مهربانی و این فرهنگ، انسان هایی را در خود پرورش و رشد می دهد که‌ جرات و جسارت هیچگونه انتقادی را نداشته باشند‌. مهرطلبی که همان تائیدطلبی است دقیقا در تقابل و رویارویی با انتقادپذیری است؛ به همین جهت منتقدان، انسان هایی خرابکار و شلوغ کار به حساب می آیند و منزوی کردن آنها از الزامات این فرهنگ است.»

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه جناب استاندار خوزستان منتقدان شرکت توسعه نیشکر را شلوغ کار و تبلیغات چی خطاب می کند گفت:« به همین دلیل، لیست کسانی که در طول ۳۰ سال گذشته به طور مداوم با شلوغ کاری و خرابکاری در مورد توسعه نیشکر اظهارنظر کرده اند را برای هرگونه برخورد تند و قهرآمیز حضور ایشان معرفی می کنیم.

مجموع گزارش های تکان دهنده کسانی که در سمینار ۴ تیرماه ۱۳۶۹ در دانشگاه شیراز ارائه کردند؛ مقالات متعدد پروفسورحسین صدقی، پروفسورعلی کاشانی، دکتر فریدون کاوه، دکتر مرتضی الماسی و بنده در "سمینار ملی تولید شکر از محصولات کشاورزی" در اسفند ماه 1370 در دانشگاه شهیدچمران. گزارش هشدار دهنده ۱۷۶ صفحه ای "موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در آبان ماه  1371.

مقالات ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد گوناگون طرح توسعه نیشکر در دوم دی ماه 1371 دانشگاه تهران. ارزیابی وضعیت کشت نیشکر در خوزستان از دیدگاه آب مجازی دانشگاه تربیت مدرس در تابستان 1394 . نامه های هشداردهنده ی دکترابوطالب مهندس و پروفسور امیدعلی شهنی کرمزاده به "مرکز مطالعات استراتژیک" در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۶ و بیش از 5 هزار صفحه نامه ها و اسناد غیرقابل انکار موجود و نهایتاً اعترافات تکان دهنده مهندس احمدآل یاسین در اردیبهشت1397و هفته نامه "تجارت فردا" که به صراحت خواهان توقف کشت نیشکر در خوزستان شد. مهندس آل یاسین از نزدیک ترین مدیران و کارشناسان ایرانی است که با "شرکت مهندسین مشاور امریکایی D&R" همکاری گسترده ای داشته که پایه گذار اصلی کشت نیشکر در خوزستان هستند.»

منتقدانِ مقصر

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز در ادامه گفت:« بدتر از آن آقای استاندار به گونه ای انتخابی، ملاحظات بحث اشتغال 18 هزار نفر در نیشکر را این گونه نشان می دهد که گویا مخالفان نیشکر، تهدید و تبعات ناشی از بیکارشدن کارگران را برای امنیت استان به وجود آورده اند نه بنیانگذاران کشت نیشکر که با اعمال زور، اراضی کشاورزان منطقه را از تملک آنها در آوردند و کشاورز مبتکر، خلاق و مستقل خوزستانی را به کارگرانی رنج کشیده، وابسته و چشم امید او را به یک طرحی شکست خورده دوخته اند.»

قدک پور خطاب به استاندار خوزستان گفت:« آقای استاندار، بارها گفته شد که تعطیلی کشت نیشکر به معنای عدم بهره برداری از اراضی و تجهیزات صنعتی این شرکت نیست و با توقف کشت نیشکر به دور از هرگونه جنجال و هیاهو، قطعاً اشتغال کارگران این شرکت کوچک ترین آسیبی نخواهد دید؛ مگر اینکه تهدید احتمالی اشتغال مدیران بازنشسته ناپذیر این شرکت، موجب نگرانی استاندار محترم شده باشد! »

او افزود:« جناب استاندار به عنوان مهم ترین شخصیت اجرایی- سیاسی- امنیتی استان باید بیشتر نگران باشند و توجه کنند به اینکه چه کسانی می توانند در تصمیم گیری تصمیم های درستی برای نجات استان بگیرند؛ اما می بینیم که خودشان یک سر ماجرا می شوند. مدیران شرکت توسعه نیشکر هم با مهارت، آقای استاندار را جلو می فرستند؛ چرا که آنها می دانند در مقابل این همه شواهد غیرقابل انکار؛ هرگونه سخنی در مقابله با منتقدان؛ مفهومی جز خودکشی ندارد و هر بار در گذشته سخنی گفته اند؛ پشیمان شده اند.»

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز تاکید کرد:« جالب اینجاست آقای استاندار می گوید "شلوغ کارها و تبلیغات چی ها توجه داشته باشند که شرکت های نیشکری 18 هزار نفر پرسنل دارند." به جای اینکه افرادی که بدون توجه به پتانسیل های کشاورزی استان آمده اند با زورگویی به صاحبان زمین های کشاورزی، این کشت وصنعت های نیشکر را راه اندازی کرده اند حالا پاسخگوی اشتغالی که نابود کردند باشند، منتقدان باید پاسخ دهند و ایشان، توپ را به زمین منتقدان می اندازند.»
 
بی توجهی به هشدارها

قدک پور گفت:« در زمینه طرح توسعه نیشکر منتقدان فراوانی قبلا هشدار داده اند، از جمله آقای پروفسور صدقی، آقای پروفسور ابوطالب مهندس، آقای دکتر کاوه. بیش از 5 هزار سند وجود دارد که تمام خسارت هایی که امروز شاهد آن هستیم، تمام ابعاد خسارت پیش بینی شده بود. برجسته ترین افراد وسازمان های کشور تمام این گزارش ها را تایید کردند. حالا چقدر غم انگیز است که استاندار خوزستان، کسانی را که بهترین تلاش های افتخار آفرین و شجاعانه افرادی در سه دهه گذشته کشور را بدون هرگونه حمایتی بر عده گرفتند؛ آنها را به شلوغ کاری و تبلیغات چی بودن متهم و خطاب می کنند.»
 
امنیتی کردن پروژه نیشکر

او افزود:« آنها چون نمی توانند از اصل پروژه دفاع کنند به خیال خام خود به آن ابعاد امنیتی می دهند تا ما نتوانیم هیچ بحثی راجع به آن بکنیم؛ اما بازهم غیرصادقانه به مشکل آب شرب مردم روستاها و شهرهای آبادان؛ خرمشهر؛ شادگان؛ هویزه ؛ بستان و... و قطع آب برنج کاران؛ آبزی پروران و نخلستان هایی که دارند خشک می شوند چون دریافت آب ندارند اشاره ای نمی کنند؛ چون اینها تبعات امنیتی ملموس تر و شناخته شده تری دارند.»
 
دانشگاه ها درباره نیشکر قبلا هشدار دادند!

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه اینهمه اصرار برای ادامه نیشکر چه دلیلی دارد گفت:« واقعا شگفت آور است پروژه ای که تا این اندازه ابعاد خسارتش قبل از اجرا مشخص و معین شده بود، این گونه با اصرار، اجرا شد و حالا هم با بروز این همه بحران و خسارت به منابع آب کشور، این همه بر ادامه آن اصرار ورزیده شود. چه دست هایی پشت پرده است؟.»

او افزود:« حقیقتا "طرح توسعه نیشکر" تنها پروژه ای است که به جرات می توانم بگویم کار عظیمی در نقد وبررسی این پروژه انجام شده است. به علت اینکه بنیانگذاران طرح توسعه نیشکر این پروژه را بزرگترین پروژه اقتصادی کشور نامگذاری کردند؛ به جرات می توان گفت که هیچ پروژه ای در ایران به اندازه طرح توسعه نیشکر مورد توجه دانشگاه ها نبوده است و با‌ وجودی که انتقادات زیادی به دانشگاه ها وارد است اما حقیقتاً دانشگاه ها در مورد طرح توسعه نیشکر، کوتاهی نکردند. از دانشگاه شیراز گرفته تا دانشگاه شهید چمران اهواز و تا دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات اقتصادی آن و دانشگاه تربیت مدرس و بسیاری از جاهای مختلف در اینباره تحقیقات وسیع انجام داده و نتایج را بازتاب و هشدارهای لازم را دادند.»

قدک پور گفت:« شاید در ایران و حتی در دنیا هیچ پروژه ای به اندازه طرح توسعه نیشکر اینقدر وقت دانشگاهیان را نگرفته باشد؛ با وجودی که در خیلی از زمینه ها می توان به دانشگاه ها انتقاد داشت ولی در زمینه "طرح توسعه نیشکر" دانشگاه ها کوچکترین کم کاری نکرده و سنگ تمام گذاشته اند.

ما نمی گوییم دانشگاه از خطا مبراست؛ اما در زمینه ارزیابی و نقد طرح توسعه نیشکر نیشکر؛ دانشگاه ها بی نهایت سربلند هستند و کوتاهی نکرده اند؛ هشدارها داده و شرایط امروز را پیش بینی کرده اند؛ اما در پاسخ جز افترا و توهین نشنیدند.»

او یادآور شد:« برای اجرایی شدن این پروژه، سایر تصمیمات شرکت مهندسین مشاور امریکایی D&R که پیش از انقلاب در صدد اجرای آنها بودند؛ نیز به مرحله اجرا در آمدند. بارها گفته ایم که تغییر کاربری کشت نیشکر به معنای عدم بهره برداری از اراضی و تجهیزات صنعتی این شرکت ها نیست و اگر سیستمی با 100 هزارهکتار زمین و بهترین امکانات وتجهیزات صنعتی قادر نباشد اشتغال 18 هزار نفر را حفظ کند؛ ضعف از مدیران آن است نه از منتقدین.»
 
سازگاری با بحران؛ نه حل آن!

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز با اشاره به نبود اراده برای حل بحران ها گفت:« موضوع دیگری که تنها محدود به مقامات استان خوزستان نیست و در بسیاری از نقاط کشور می شنویم که دائم می گویند "سازگاری با بحران" ؛ من نمی دانم اینها خودشان به معنای این واژه فکر کرده اند؟ به جای اینکه بگویند "حل بحران" ؛ " مقابله با بحران" دائم به گونه ای از سازگاری با بحران حرف می زنند که گویی ما باید بحران را نگه داریم. یعنی نمی خواهند تصمیمی برای اصلاح مساله بگیرند.»
 
مناظره با موافقان نیشکر

قدک پور گفت: « ما آمادگی داریم به صورت زنده، با هر مقامی اعم از استاندار یا دیگران، مناظره و گفت وگو داشته باشیم؛ اگر از توسعه نیشکر دفاع می کنند و فکر می کنند که حق به جانب ادامه کار این صنعت است؛ من پیشنهاد می کنم مناظره ای 200 دقیقه ای برگزار کنند که 190 دقیقه آن در اختیار تیم مدافع نیشکر باشد و من به نمایندگی از سوی مخالفان نیشکر فقط 10 دقیقه سخن بگویم.

اگر این ها حق به جانب هستند و به خود و صنعت شان اطمینان دارند از 10 دقیقه صحبت ما نباید بترسند؛ فقط به شرط اینکه زنده پخش شود. من به جز شرط زنده بودن هیچ شرطی ندارم. یک بیستم وقت مناظره را می خواهم به شرط پخش زنده. اگر قبول نمی کنند چگونه می توانند از چنین پروژه ای دفاع کنند؟»

رییس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز در انتها خطاب به استاندار خوزستان گفت:« جناب استاندار ! من مفهوم این تهدید شما را نیز می فهمم؛ جمله شما تهدیدآمیز بود. اما شما دارید اشتباه می کنید و کسانی را تهدید می کنید که می توانند کمک شما باشند.»

قدک پور تاکید کرد:« شما با هلند قرارداد بسته اید که مشاوران هلندی بیایند در زمینه مشکلات آب خوزستان راه حل بدهند. آیا نمی دانید مشاوران هلندی با کشوری با اقلیمی متفاوت، چگونه می خواهد به ما مشاوره بدهد؟ بحث های اکوسیستم، بیولوژی و زیست شناسی و اینها، بحث های شبیه فیزیک، الکترونیک و... نیست؛ بلکه باید با مسائل زیست بومی منطقه آشنا باشند تا بتوانند نظر بدهند. یعنی ابتدا باید دوسال ما به آنها آموزش محیط زیست ومنابع طبیعی خوزستان را توضیح بدهیم تا بعد آنها به آقای استاندار مشاوره بدهند. ای کاش متخصصان داخلی و موسفیدان دانشگاه های کشور به اندازه مشاوران خارجی برایتان قابل احترام و اعتماد بودند تا برای حل مشکلات خوزستان، اندکی احترام آنها را حفظ می کردید و حرف ها و پیشنهادات شان را گوش می کردید.»
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.