نابرابری عامل تشدید بحران های زیست محیطی

گزارش نشریه ساینس مگ نشان می‌دهد که بین مصرف گوشــت و آب و تولید زباله با نابرابری رابطه مســتقیمی وجود دارد.
يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب: ۴۴۳۱
Share
اسکان نيوز: همه ما فکر می‌کنیم نابرابری فقط روی ســلامت و حس خوشبختی ما تاثیر بدی دارد، اما یافته‌های جدید نشان می‌دهــد نابرابری روی محیط زیســت نیــز تاثیر منفی می‌گــذارد و کشــورهای ثروتمند دچــار نابرابری زیاد، تغییرات اقلیمی و آلودگی زیست‌محیطی بیشتری را ایجاد می‌کنند.

مطابق گزارشی که به تازگی وبگاه مجله ساینس مگ منتشر کرد، آمریکا که دارای بالاترین سطوح نابرابری اقتصادی در میان مردم است، بیشترین سهم را از لحاظ ایجاد آلودگی و ایجاد تغییرات اقلیمی در اختیار دارد.. بســیاری از محصولاتی که مــا خریــداری و مصرف می‌کنیم، نیاز واقعی ما نیستند و به خاطر انبوه پیام‌های تبلیغاتی است که اســیر مصرف آنها می‌شــویم.

جالب است این محصولات که معمولا بیشترین میزان آلودگی زیســت‌محیطی را ایجاد می‌کنند، در جوامــع نابرابرتر بیشترین استفاده را دارند، چون ســود بیشتری را عاید صاحبان‌شــان می‌کنند. یکــی از این مــوارد لباس‌های گران‌قیمت اســت. طبق بررســی یک جامعه 2 هزار نفره از زنان در انگلســتان بیشــتر زنان ثروتمند بعد از 3 بار پوشــیدن یک لباس آن را کهنه می‌بیننــد و لباس‌ها را دور می‌اندازند.
همچنین در بحث تولید زباله نابرابرترین کشــورها بیشــترین میزان زباله را تولید می‌کنند.

البته در این قسمت کشورهایی همچون ســوئیس و دانمارک نیز حضور دارند که دلیل آن بیشتر دقت بالاتر در جمع‌آوری داده‌های مربوط به زباله‌هاست. با این حال، واضح است که کشورهایی که سطح نابرابری بیشتری دارند، میزان زباله بیشتری را نیز تولید می‌کنند. بازهم آمریــکا در بالاترین رتبه قــرار دارد و مردم ژاپن به طور میانگین حــدود نصف مردم آمریــکا زباله تولید می‌کنند.

خوردن گوشت مصرف زیاد گوشــت، مفید برای انســان‌ها و حتی برای سیاره زمین نیســت. علاوه بر این فرایند پرورش دام‌ها در محیط‌ زیســت میزان زیادی گازهای گل‌خانه‌ای ایجاد می‌کند که نقش مهمی در آلودگی محیط زیســت دارند.

همچنین میزان محصولات زراعی که برای تغذیه دام‌هایی که ما گوشت‌شان را مصرف می‌کنیم، تولید می‌شود، بسیار بیش از حجمی اســت که خود انســان‌ها می‌توانند خود این محصولات زراعی گیاهی را مصــرف کنند. بنابراین میزان مصرف گوشت بیش در هر کشور نشانه نامهربانی بیشتر آن جامعه با محیطزیست است.

طبق آمارها بیشتر زندگــی حیوانی کره زمین برای مصرف انســان‌ها تغییر شــکل یافته و پرورش زیــاد این حیوانــات اثرات منفی زیادی بر محیط زیست گذاشته است. کشورهای نابرابرتر به مصرف گوشت حیوانی هرچه بیشتر تمایل دارند. هرچند درباره کشورهایی همچون استرالیا و نیوزلند می‌توان با اغماض بیشتری نگریست، چون این کشــورها فرهنگ تاریخی کهنی برای پرورش گوسفند و دام‌ها دارند اما روند کلی جهانی بسیار خطرناک و واضح است. به هرحال، اگر به دنبال این هستیم که کره زمین ما سالم‌تر باشد و گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند، باید در سطح جهانی از مصرف گوشت کاسته شود.

بحران آب و نابرابری

 ما از آب برای کشت محصوالت زراعی استفاده می‌کنیم تا این محصولات را به حیواناتی بدهیم که گوشــت آنها را مصرف می‌کنیم. اما بخش زیــادی از منابع آب نیز در صنایعی استفاده می‌شود که فراتر از نیاز واقعی ما است. 

اســتفاده آخری که ما از آب می‌کنیم، در مصرف خانگی است. اما در کشورهای ثروتمند نابرابرتر میزان اسراف و مصرف زیاد آب برای اســتفاده‌های شخصی بیشتر رواج دارد. بازهم آمریکا در این آمار بیشــترین میزان استفاده شخصی و اسراف آب را در میان 25 کشور ثروتمند جهان در اختیــار دارد، به طوری که میانگیــن مصرف یک فرد آمریکایی حدود 5/3 برابر یک آلمانی است.

البته در این میان باید توجه داشت که اســتفاده زیاد آب در کشوری همچون اســترالیا احتماال به دلیل هوای بســیار گرم از کشورهای دیگر بیشتر است. به هرحال در این سه شاخص می‌توان دید بین کشورهای ثروتمند این میزان نابرابرتر و میزان آلودگی زیست محیطی بیشتر است. همچنین طبق این گزارش، میان میزان نابرابری و ایجاد دی‌اکسیدکربن یا حمل‌ونقل زمینی و نیز مســافرت هوایی همین نسبت برقرار است.

 
مرجع: مجله قلمرو رفاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.