رد پای پسران آیت الله موسوی اردبیلی در خیریه میلیون دلاری

اوایل هفته جاری بانک مرکزی، فهرست جدیدی از اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز دولتی منتشر کرد که در این فهرست نام خیریه‌ای تحت عنوان «مكتب اميرالمومنين» توجه ها را به خود جلب کرد. فرزندان آیت‌الله موسوی اردبیلی عضو هیئت مدیره این خیریه هستند و علاوه بر این مجموعه، فعالیت های جدی اقتصادی دارند در این گزارش به بررسی فعالیت اقتصادی آنها می‌پردازیم.