ساخت رستوران دریایی دو طبقه در آب‌های خزر با لابی سیاسی