گردنه حیران زیرتیغ جاده‌سازی

اسکان نیوز-نجمه جمشیدی: پیمانکاران در گردنه حیران با عنوان «طرح تعریض جاده اردبیل به آستارا» بی‌محابا درحال تاخت و تاز هستند. مسئولان علت اجرای این طرح را کاهش تصادفات جاده‌ای عنوان کرده اما فعالان محیط‌زیست آن را یک کوه‌خواری دولتی می‌دانند. براساس آمار مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه ۳۵۰ متر مربع جنگل و مرتع در كشور نابود می‌شود. در صورت اجرای کامل این پروژه، میزان خسارت به #جاده_حیران ۸ هزار میلیارد است.