گم شدن مجسمه سه متری ملک‌المتکلمین در میدان حسن‌‌آباد

ملک‌المتکلمین یکی از معروف‌ترین وعاظ مشروطه‌ خواه است. او در سال ۱۲۸۷ به همراه میرزا جهانگیرخان در باغشاه تهران کشته شد. بعد از انقلاب مجسمه‌اش به پارک شهر منتقل شد اما هفته گذشته احمد مسجد جامعی خبر از گم شدن آن داد. گویا سرنوشت این مشروطه خواه به سرنوشت او بی‌شباهت نیست.