روایتی کوتاه از زندگی فرخی یزدی،شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه

میرزا محمد فرخی یزدی؛ شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. از او با نام شاعر لب دوخته یاد می‌کنند، اما انورخامه‌ای از رهبران حزب توده که دو سال با فرخی یزدی در زندان همبند بوده، روایت متفاوتی را نقل کرده است روزی در زندان از او پرسیدم: آقای فرخی لب‌های شما را چطور دوختند؟ راستی خیلی درد داشت؟ با سادگی عادی خود جواب داد، مگر لب‌های من کرباس بود که بدوزند! و توضیح داد که ضیغم‌الدوله قشقایی حاکم یزد، تهدید کرده بود که لبهایش را خواهد دوخت و منظور خاموش کردن او بود. فرخی یزدی سردبیر نشریات متعدد، از جمله روزنامه سیاسی-انتقادی طوفان بود. شهرت فرخی یزدی بعد از انتشار روزنامه طوفان منجر به راه‌یابی او به مجلس ملی در سال 1307 شد. او که خود تا آخر عمر خانه به دوش بود اما برای رفع گرفتاری اجاره‌نشین‌ها، اتحادیه مستاجران را در خیابان اتحادیه لاله‌زار تاسیس کرد. بعد از گذشت سال‌ها از مرگ فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه نه تنها نشانه‌ایی از او باقی مانده، بلکه ردی از قبر او نیز نمی‌توان یافت. گزارش از مریم اطیابی