ساخت پلاسکو جدید بدون پارکینگ و پروانه ساختمانی

ساخت ساختمان جدید پلاسکو با سرعت در حال انجام است. در حالی که هنوز پروانه ساختمانی پلاسکو صادر نشده و مکان مشخصی برای پارکینگ‌های این ساختمان تجاری ۲۰ طبقه مشخص نشده است.